Rajd motorowy KLIMKA - "Śladami mennonitów".

Rok 2013 był pierwszym, kiedy swoją działalność w strukturach grudziądzkiego Oddziału rozpoczął Klub PTTK nr 89 KLIMEK - KLub Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych i Krajoznawczych.
Klub zrzesza w swych szeregach pasjonatów poznawania kraju ojczystego i przy okazji miłośników zdobywania odznak krajoznawczych. Jego członkowie rozwijają swoje pasje podczas licznych wypraw, zwłaszcza motorowych. Znajduje tu swoje miejsce zarówno krajoznawstwo jak i ochrona przyrody oraz ochrona zabytków. Skład klubu tworzą członkowie innych kół i klubów - Kalinki, OSeSKa, Zawratu, Ekotonu  oraz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Jest w nim również jeden członek zamieszkujący na stałe w województwie dolnośląskim.
Klub mimo skromnego osobowo składu, osiąga znaczące wyniki. W pierwszym roku swojej działalności zajął VII miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie klubów motorowych.
Podczas minionego weekendu, w niedzielę 23 listopada 2014 r., klub zorganizował drugi już „Rajd na Zakończenie Sezonu” (nr rej. HIM 54/14). Jego tematem przewodnim byli mennonici. Zagadnienie to pojawiło się nieprzypadkowo. Podczas ubiegłorocznego Rajdu na Zakończenie Sezonu po raz pierwszy rozpoczęto poszukiwać śladów mennonitów w najbliższym sąsiedztwie. Efektem tego było zdobycie brązowej odznaki „Śladami Mennonitów w Polsce”.
Tegoroczny rajd rozpoczął sie o godzinie 10.00 w Mniszku (obok d. kina Metalowiec). Trasa rajdu początkowo wiodła prawym brzegiem Wisły. Odwiedzono Szynch, Sosnówkę, Wielkie Łunawy. Po krótkiej przerwie nastąpił przejazd mostem autostradowym na drugą stronę rzeki do Nowych Marz. Tu marszrutę poprowadzono kolejno przez Sartowice, Wielkie Stwolno, Dragacz, Wielki Lubień, Wielkie Zajączkowo.
Podczas wyjazdu odnaleziono liczne pozostałości kultury mennonickiej - cmentarze, świątynie, chałupy, szkoły i inne obiekty np. wały przeciwpowodziowe. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, nie jest niestety możliwe szczegółowe opisanie odwiedzanych obiektów.
Koniec rajdu nastąpił o godzinie 15.00 w Mątawach. Na zakończenie, podsumowania rajdu dokonał Prezes Klubu - Jan Kamiński. Wręczono okolicznościowe „wlepki” do książeczek MOT oraz zaplanowano kolejne wyjazdy.
W rajdzie brało udział 10 osób, pokonana została trasa 80 km, zaliczono punkty do srebrnej i złotej odznaki „Śladami Mennonitów w Polsce” oraz innych odznak krajoznawczych (Odznaka Turystyczna „Szlakami Świętego Jana Nepomucena”, Odznaka Krajoznawcza im. Świętej Barbary, Odznaka Turysta Przyrodnik i inne). Ponadto, zgodnie z regulaminem Motorowej Odznaki Turystycznej - MOT, w przypadku zdobywania Regionalnych Odznak Krajoznawczych, gdzie jednym z wymogów jest uzyskanie określonej ilości punktów z danego rodzaju turystyki kwalifikowanej, uzyskano - 10 pkt. (za każdy dzień jazdy min. 50 km).

Tekst i zdjęcia: Jacek Treichel

 

 

 

60-lecie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK - 15.11.2014

W minioną sobotę 15 listopada 2014 r. miałem zaszczyt i przyjemność brać udział w obchodach 60-lecia Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Uroczystość zorganizowano w siedzibie PTTK w Warszawie.
Składała się ona z dwóch części.
Pierwsza, oficjalna, rozpoczęła się wystąpieniami zaproszonych gości i Władz PTTK.
Głos zabrali m.in. pani Elżbieta Wyrwicz, zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz wiceprezesi ZG PTTK - Andrzej Gordon i Henryk Miłoszewski.
Po okolicznościowych wystąpieniach przyszła kolej na wręczenie części z 666 przyznanych, okolicznościowych dyplomów dla zasłużonych krajoznawców.
Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie jubileuszowego wydawnictwa, opracowanego pod redakcją Krzysztofa Radosława Mazurskiego.


Po prezentacji nastąpiła przerwa, podczas której uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wernisażu wystawy jubileuszowej.
Jednym z tematów rozmów uczestników jubileuszu był stan przygotowań do kolejnego, VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się w 2020 roku.

W kuluarach trwała wymiana koleżeńskich wspomnień i snucie planów na przyszłość

Część kolekcji krajoznawczej kolegi Zbigniewa Lewandowskiego

W drugiej części odbyła się sesja referatowa. Moderatorem dyskusji był Krzysztof Radosław Mazurski.
Jako pierwszy zabrał głos aktualny przewodniczący Komisji Krajoznawczej Szymon Bijak z prezentacją – Stan i perspektywy krajoznawstwa w PTTK. Kolejnym prelegentem był Józef Partyka z tematem – Sesje popularno-naukowe Mijające Krajobrazy Polski. Jako ostatni zabrał głos Wojciech Kowalski prezentując temat – Współczesne problemy kolekcjonerstwa.
Około godz. 15.30 nastąpiło zakończenie Jubileuszu. Grono krajoznawców rozstawało się w doskonałych humorach obiecując sobie spotkanie na kolejnym jubileuszu z okazji 70-lecia Komisji.

Odcisk okolicznościowej pieczęci

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Treichel

Więcej zdjęć TUTAJ

 

Nasi koledzy uhonorowani tytułem Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa

 

 

 

20 sierpnia w skład Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wszedł nasz Kolega - Krzysztof Czerepowicki.
W tym samym dniu, Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa ZG PTTK nadało Honorowy Tytuł ZASŁUŻONEGO INSTRUKTORA KRAJOZNAWSTWA Kol. Krzysztofowi Czerepowickiemu oraz Kol. Tadeuszowi Rauchfleiszowi.

serdecznie gratulujemy!

 

 

 

25-lecie "OSeSKa" - 26. pażdziernika 2013 r.

5 października 1988 r. powstało w Grudziądzu Wojskowe Koło PTTK.
Koło znalazło się w strukturach Grudziądzkiego Oddziału PTTK, z czasem przyjmując nazwę "OSeSeK" (od Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich, przy którym powstało)
W sobotę, 26 października, w Klubie CSLog im. Kazimierza I Odnowiciela przy ul. 6 Marca w Grudziądzu, odbyła się uroczystość 25-lecia Koła.
Jak na tak czcigodny jubileusz przystało, nie zabrakło przemów, wzruszeń i wyróżnień.
Poniżej - mała fotorelacja autorstwa Kuby Czyża

Nowe Władze PTTK

W dniach 14-15 września br. w Warszawie odbył się XVIII Walny Zjazd PTTK, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego PTTK w XVIII kadencji

 1. Roman Bargieł - Prezes - śląskie
 2. Andrzej Gordon - Wiceprezes - mazowieckie
 3. Henryk Miłoszewski - Wiceprezes - kujawsko-pomorskie
 4. Stanisław Sikora - Wiceprezes - pomorskie
 5. Jerzy Kapłon - Skarbnik -  małopolskie
 6. Danuta Cierpisz - lubuskie
 7. Jacek Czober - śląskie
 8. Jarosław Dąbrowski - mazowieckie
 9. Lech Drożdżyński - wielkopolskie
 10. Jerzy Gajewski - małopolskie
 11. Marian Jurak - warmińsko-mazurskie
 12. Wojciech Koprowski - mazowieckie
 13. Edward Kutyła - śląskie
 14. Paweł Mordal - wielkopolskie
 15. Jakub Nowak - śląskie
 16. Waldemar Osypiuk - dolnośląskie
 17. Jacek Potocki - dolnośląskie
 18. Aleksandra Staszak - wielkopolskie
 19. Agnieszka Wałach - podkarpackie
 20. Andrzej Wasilewski - lubelskie

 Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w XVIII kadencji

 1. Beata Dziduszko - Prezes - małopolskie
 2. Tadeusz Harazin - Wiceprezes    - śląskie
 3. Ryszard Wulicz - Wiceprezes -    dolnośląskie
 4. Elżbieta Moszczyńska - Sekretarz - mazowieckie
 5. Krystian Grajczak -    wielkopolskie
 6. Jarosław Kaczmarczyk - pomorskie
 7. Zdzisław Klose - śląskie
 8. Bogdan Komorowski - mazowieckie
 9. Sławomir Korpysz - lubelskie
 10. Andrzej Kudlaszyk - wielkopolskie
 11. Dariusz Kużelewski - podlaskie
 12. Andrzej Michalik - śląskie
 13. Paweł Miśkowiec - małopolskie
 14. Dariusz Nazarczyk - mazowieckie
 15. Józef Rusiecki - kujawsko-pomorskie

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w XVIII kadencji

 1. Wojciech Tomalak - Prezes - wielkopolskie
 2. Tadeusz Markowski     - Wiceprezes - pomorskie
 3. Wojciech Napiórkowski - Wiceprezes - mazowieckie
 4. Jolanta Szulc - Sekretarz - kujawsko-pomorskie
 5. Marcin Husak - opolskie
 6. Paweł Idzik - dolnośląskie
 7. Paweł Kamiński - podlaskie
 8. Krystian Korus - śląskie
 9. Marian Kotarski - śląskie
 10. Stanisław Leśnik - małopolskie
 11. Renata Radomska-Krenz - wielkopolskie
 12. Elżbieta Rydel-Piskorska - mazowieckie
 13. Anna Teodorczyk - łódzkie
 14. Leszek Warowny - lubelskie
 15. Paweł Zań - mazowieckie 

Dodatkowe informacje