Walny Zjazd Oddziału - 12.04.2013 r.

 W dniu 12. kwietnia 2013 r. w siedzibie Klubu „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Moniuszki 13, obradował Walny VIII (XXVII) Zjazd Oddziału PTTK im. ks. dr. ppłk. Władysława Łęgi w Grudziądzu

W Zjeździe uczestniczyli delegaci Kół i Klubów, wybrani na ich zebraniach.
Zjazd otworzył prezes Zarządu Oddziału Krzysztof Czerepowicki.
Po powitaniu delegatów i zaproszonych gości, krótko przedstawił cele Zjazdu, jakimi były przyjęcie statutu Oddziału i wybór nowych władz: Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Oddziału: Edmunda Rafińskiego, Stanisława Porębę.
    W roku bieżącym przypada 60-ta rocznica powstania w Grudziądzu Oddziału PTTK. Z tej okazji, działaczom wręczone zostały przyznane im wyróżnienia:
Minister Sportu i Turystyki wyróżnił Honorową Odznaką „Zasłużony dla Turystyki”

 • Kol. Jolantę Szulc.

Zarząd Główny PTTK – uhonorował:
Brązowa Honorową Odznaką PTTK

 • Małgorzatę Sterniczuk
 • Grzegorza Machaja
 • Piotra Mrozinskiego

Brązową Odznaką „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży”:

 • Adama Arentewicza,
 • Krzysztofa Jankowskiego,
 • Ryszarda Lewandowskiego;

Dyplomem PTTK:

 • Tadeusza Ciborowskiego,
 • Krzysztofa Przybyła,

Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współdziałanie otrzymał:

 • Jacek Treichel,

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK nadała:
Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej :

 • Kol. Wiesławowi Żurawskiemu;

Medal Komisji Turystyki Górskiej :

 • Reginie Dubilis-Krużyńskiej
 • Tomaszowi Simińskiemu-Stanny.

Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu nadał:
Odznakę „Za zasługi dla Oddziału PTTK im. ks. dr. ppłk. Władysława Łęgi w Grudziądzu”

 • Adamowi Arentewiczowi,
 • Ryszardowi Lewandowskiemu,
 • Piotrowi Łukiewskiemu,
 • Grzegorzowi Machajowi,
 • Jarosławowi Heinrichowi.

Dyplom – Podziękowanie Zarządu Oddziału PTTK

 • Jadwidze Drozdalskiej,
 • Iwonie Zaklikowskowskiej,

Odznakę „25 lat w PTTK” otrzymali:

 • Ryszard Fierek,
 • Jerzy Kondek,
 • Wiesław Podsiadły.

Po długiej i burzliwej dyskusji został przez Delegatów zatwierdzony nowy Statut Oddziału PTTK w Grudziądzu.
    Na jego podstawie na czteroletnią kadencję wybrane zostały nowe władze Oddziału, które tworzą:
Zarząd Oddziału:

 • Grzegorz MACHAJ (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Prezes
 • Edyta OGONOWSKA (Koło nr 88 – Klub Miłośników Nordic Walking  „Patyczaki”) – Wiceprezes
 • Krzysztof PRZYBYŁ (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Skarbnik
 • Piotr ŁUKIEWSKI (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Sekretarz
 • Piotr MROZINSKI (Koło nr 88 – Klub Miłośników Nordic Walking  „Patyczaki”) – Członek Zarządu
 • Tadeusz CIBOROWSKI (Koło nr 50 – KTK „Kalinka”) – Członek Zarządu
 • Jacek TREICHEL (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Członek Zarządu
 • Maciej WIŚNIEWSKI (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Członek Zarządu
 • Wiesław ŻURAWSKI (Koło nr 57 – MKT „Zawrat”) – Członek Zarządu
 • Komisja Rewizyjna Oddziału:
 • Wiesław BŁACHNIO (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Prezes
 • Tadeusz RAUCHFLEISZ (Koło nr 50 – KTK „Kalinka”) – Wiceprezes
 • Elżbieta LEISS (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Sekretarz
 • Sąd Koleżeński Oddziału:
 • Tomasz SIMIŃSKI-STANNY (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Prezes
 • Jolanta SZULC (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Wiceprezes
 • Regina DUBILIS-KRUŻYŃSKA (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Sekretarz
 • Adam ARENTEWICZ (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Członek
 • Jan KAMIŃSKI (Koło nr 51 – Koło nr 50 – KTK „Kalinka”) – Członek

Wybrano również Delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
Zostali nimi:

 • Krzysztof CZEREPOWICKI – Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”
 • Ryszard FIEREK – Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”
 • Jerzy KONDEK – Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”
 • Maciej WIŚNIEWSKI – Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek

 


Zdjęcia: Jan Kamiński, Piotr Łukiewski, Grzegorz Machaj

Dodatkowe informacje