Władze Oddziału

W dniu 17 lutego 2017 r. odbył się IX (XXVIII) Walny Zjazd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuowały się nowe władze Oddziału w składzie:

Zarząd Oddziału:

 1. Piotr ŁUKIEWSKI (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek)  – Prezes
 2. Adam HINZ (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek)  – Wiceprezes
 3. Tadeusz CIBOROWSKI (Koło nr 50 – KTK „Kalinka”) – Sekretarz
 4. Regina DUBILIS-KRUŻYŃSKA (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Skarbnik
 5. Beata CHODZIUTKO-FURSO (Koło nr 20 – Klub Imprez na Orientację „Ekoton”) – Członek Zarządu
 6. Edyta OGONOWSKA – rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Oddziału w dniu 23.03.2019 r.
 7. Zofia OSIŃSKA – (Koło nr 1 – Koło Terenowe im. Henryka Gąsiorowskiego) – Członek Zarządu
 8. Anna TYNKIEWICZ-HINZ (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Członek Zarządu
 9. Wiesław ŻURAWSKI (Koło nr 57 – MKT „Zawrat”) – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Krzysztof PRZYBYŁ (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Prezes
 2. Ryszard LEWANDOWSKI  (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Wiceprezes
 3. Alicja KUZIEMSKA-MACHOWSKA (Koło nr 61 – SKKT-PTTK przy SP nr 12)  – Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału:

 1. Tomasz SIMIŃSKI-STANNY (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Prezes
 2. Jolanta SZULC (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Wiceprezes
 3. Marianna LIBRONT (Koło nr 88 – Klub Miłośników Nordic Walking  „Patyczaki”) – Sekretarz
 4. Adam ARENTEWICZ (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Członek
 5. Jan KAMIŃSKI (Koło nr 50 – KTK „Kalinka”) – Członek

 Nowo wybrany Zarząd Oddziału
Od lewej stoją: Wiesław Żurawski, Adam Hinz, Edyta Ogonowska, Piotr Łukiewski, Zofia Osińska, Beata Chodziutko-Furso, Anna Tynkiewicz-Hinz, Tadeusz Ciborowski

Dodatkowe informacje