Władze Oddziału

W dniu 1 września 2022 r. odbył się X (XXIX) Walny Zjazd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuowały się nowe władze Oddziału w składzie:

Zarząd Oddziału:

 1. Piotr ŁUKIEWSKI (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek)  – Prezes
 2. Justyna MALEWSKA-SEMPOŁOWICZ (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek)  – Wiceprezes
 3. Tadeusz CIBOROWSKI (Koło nr 50 – KTK „Kalinka”) – Sekretarz
 4. Regina DUBILIS-KRUŻYŃSKA (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Skarbnik
 5. Jerzy KONDEK (Koło nr 62  – Wojskowe Koło PTTK „OSeSek”) – Członek Zarządu
 6. Zofia OSIŃSKA – (Koło nr 1 – Koło Terenowe im. Henryka Gąsiorowskiego) – Członek Zarządu
 7. Małgorzata RYCKA (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Krzysztof PRZYBYŁ (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Prezes
 2. Jan MARSZAŁEK  (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Wiceprezes
 3. Alicja KUZIEMSKA-MACHOWSKA (Koło nr 61 – SKKT-PTTK przy SP nr 12)  – Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału:

 1. Tomasz SIMIŃSKI-STANNY (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Prezes
 2. Jolanta SZULC (Koło nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek) – Wiceprezes
 3. Krzysztof CZEREPOWICKI (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Sekretarz
 4. Adam ARENTEWICZ (Koło nr 62 – WK PTTK „OSeSeK”) – Członek
 5. Edyta OGONOWSKA (Koło nr 88 – Klub Miłośników Nordic Walking „Patyczaki”)  

 

Dodatkowe informacje