Statut

 STATUT ODDZIAŁU
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
(tekst jednolity, uwzględniający zmiany uchwalone 12 kwietnia 2013 r. przez VIII (XXVII) Zjazd Delegatów Kół i Klubów Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

   

Statut powyższy zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod Nr K.R.S. 35621 dnia 18.09.2013 r

 

 

 

Dodatkowe informacje