60 rocznica powstania Oddziału PTTK w Grudziądzu - 23.04.2013

23 kwietnia 1953 roku powstał w Grudziądzu Oddział PTTK.
Z tej okazji w dniu dzisiejszym delegacja złożona z: prezesa Oddziału – Grzegorza Machaja, prezesa Koła Przewodników – Macieja Wiśniewskiego, w-ce prezesa Oddziału – Edyty Ogonowskiej, w-ce prezesa Koła Przewodników PTTK – Jolanty Szulc, oraz kolegi Tadeusza Ciborowskiego – członka Zarządu Oddziału, złożyła kwiaty pod tablicą, znajdującą się w spichrzu nr 9, upamiętniającą Józefa Błachnio – założyciela Oddziału PTTK w Grudziądzu.
Następnie delegacja udała się do gmachu Biblioteki Miejskiej, gdzie w obecności dyrektora biblioteki – Pani Aleksandry Ciżnickiej, wiązankę kwiatów złożono pod tablicą ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi – założyciela Oddziału PTK w Grudziądzu.
Po południu prezes Koła Przewodników – Maciej Wiśniewski w imieniu wszystkich przewodników, zapalił symboliczny znicz na grobie patrona Koła Przewodników.

Zdjęcia: Maciej WIŚNIEWSKI

Dodatkowe informacje