Wyróżnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej


Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK nadała Kol. Ryszardowi Fierkowi godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej, a Kol. Kol. Jana Kamińskiego i Jerzego Kondka wyróżniła Dyplomami Zasłużony dla Turystyki Pieszej.
Wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY!

Dodatkowe informacje