Rajd motorowy KLIMKA - "Śladami mennonitów".

Rok 2013 był pierwszym, kiedy swoją działalność w strukturach grudziądzkiego Oddziału rozpoczął Klub PTTK nr 89 KLIMEK - KLub Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych i Krajoznawczych.
Klub zrzesza w swych szeregach pasjonatów poznawania kraju ojczystego i przy okazji miłośników zdobywania odznak krajoznawczych. Jego członkowie rozwijają swoje pasje podczas licznych wypraw, zwłaszcza motorowych. Znajduje tu swoje miejsce zarówno krajoznawstwo jak i ochrona przyrody oraz ochrona zabytków. Skład klubu tworzą członkowie innych kół i klubów - Kalinki, OSeSKa, Zawratu, Ekotonu  oraz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Jest w nim również jeden członek zamieszkujący na stałe w województwie dolnośląskim.
Klub mimo skromnego osobowo składu, osiąga znaczące wyniki. W pierwszym roku swojej działalności zajął VII miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie klubów motorowych.
Podczas minionego weekendu, w niedzielę 23 listopada 2014 r., klub zorganizował drugi już „Rajd na Zakończenie Sezonu” (nr rej. HIM 54/14). Jego tematem przewodnim byli mennonici. Zagadnienie to pojawiło się nieprzypadkowo. Podczas ubiegłorocznego Rajdu na Zakończenie Sezonu po raz pierwszy rozpoczęto poszukiwać śladów mennonitów w najbliższym sąsiedztwie. Efektem tego było zdobycie brązowej odznaki „Śladami Mennonitów w Polsce”.
Tegoroczny rajd rozpoczął sie o godzinie 10.00 w Mniszku (obok d. kina Metalowiec). Trasa rajdu początkowo wiodła prawym brzegiem Wisły. Odwiedzono Szynch, Sosnówkę, Wielkie Łunawy. Po krótkiej przerwie nastąpił przejazd mostem autostradowym na drugą stronę rzeki do Nowych Marz. Tu marszrutę poprowadzono kolejno przez Sartowice, Wielkie Stwolno, Dragacz, Wielki Lubień, Wielkie Zajączkowo.
Podczas wyjazdu odnaleziono liczne pozostałości kultury mennonickiej - cmentarze, świątynie, chałupy, szkoły i inne obiekty np. wały przeciwpowodziowe. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, nie jest niestety możliwe szczegółowe opisanie odwiedzanych obiektów.
Koniec rajdu nastąpił o godzinie 15.00 w Mątawach. Na zakończenie, podsumowania rajdu dokonał Prezes Klubu - Jan Kamiński. Wręczono okolicznościowe „wlepki” do książeczek MOT oraz zaplanowano kolejne wyjazdy.
W rajdzie brało udział 10 osób, pokonana została trasa 80 km, zaliczono punkty do srebrnej i złotej odznaki „Śladami Mennonitów w Polsce” oraz innych odznak krajoznawczych (Odznaka Turystyczna „Szlakami Świętego Jana Nepomucena”, Odznaka Krajoznawcza im. Świętej Barbary, Odznaka Turysta Przyrodnik i inne). Ponadto, zgodnie z regulaminem Motorowej Odznaki Turystycznej - MOT, w przypadku zdobywania Regionalnych Odznak Krajoznawczych, gdzie jednym z wymogów jest uzyskanie określonej ilości punktów z danego rodzaju turystyki kwalifikowanej, uzyskano - 10 pkt. (za każdy dzień jazdy min. 50 km).

Tekst i zdjęcia: Jacek Treichel

 

 

 

Dodatkowe informacje