Nasi koledzy uhonorowani tytułem Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa

 

 

 

20 sierpnia w skład Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wszedł nasz Kolega - Krzysztof Czerepowicki.
W tym samym dniu, Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa ZG PTTK nadało Honorowy Tytuł ZASŁUŻONEGO INSTRUKTORA KRAJOZNAWSTWA Kol. Krzysztofowi Czerepowickiemu oraz Kol. Tadeuszowi Rauchfleiszowi.

serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Dodatkowe informacje