Jubileusz 65-lecia Oddziału

23 kwietnia 1953 r., w siedzibie Miejskiej Rady Narodowej w Grudziądzu pierwsze po wojnie zebranie organizacyjne PTTK – Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego., w którym udział wzięło 20 osób.
Powołano Zarząd Oddziałuw składzie:

 • Prezes        – Józef Błachnio
 • Wiceprezes – Antoni Kamiński
 • Sekretarz    – Janina Rzanna
 • Skarbnik      – Alojzy Karow

Wybrano również kierowników sekcji: turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej i narciarskiej oraz ochrony zabytków.
Powstanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w naszym mieście było wynikiem tradycji ruchu turystycznego z lat 1922-1939, oraz społecznego zapotrzebowania mieszkańców w zakresie turystyki i wypoczynku.
Jeszcze w 1953 r. liczba członków PTTK wzrosła do 81 osób.
Siedziba Oddziału PTTK mieściła się w tym samym co i przed wojną pomieszczeniu w Muzeum przy ul. Świerczewskiego 28 (obecnie Legionów).
Z okazji Jubileuszu 65-lecia Oddziału PTTK w Grudziądzu, 20 kwietnia w auli dawnego UMK, przy ul. Sienkiewicza 22, odbyło się uroczyste spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału, z udziałem przedstawicieli władz Miasta, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK województwa kujawsko-pomorskiego oraz osób i instytucji wspierających działalność grudziądzkich turystów.
Podczas spotkania instytucje i osoby wspierające działalność Oddziału PTTK w Grudziądzu z rąk jego prezesa odebrały Dyplomy Honorowe i Medale „Za pomoc i współpracę”, a wyróżniający się działacze – szereg wyróżnień nadanych przez Zarząd Główny PTTK oraz Zarząd Oddziału im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
W trakcie uroczystości wyróżnienie za pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności w 2017 roku, przyznane z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, odebrał Ryszard Fierek. Nie mógł bowiem być na gali zorganizowanej przez urząd marszałkowski w lutym.
Uroczystość uświetniły występy zespołu muzyczno-wokalnego „Wesołe nutki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz zuchów z 2 Gromady Zuchowej „Wiercipięty”.
Na uczestników spotkania czekał urodzinowy tort i turystyczna lampka szampana.
Podkreślenia wymaga fakt, że działalność Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu opiera się wyłącznie na społecznej pracy jego Członków.
Aktualnie Oddział liczy ponad 400 Członków, zrzeszonych w 12 Kołach i Klubach, wśród których 71 posiada 130 uprawnień kadry programowej: przodowników różnych dyscyplin turystyki: pieszej, górskiej, kolarskiej, narciarskiej, motorowej, imprez na orientację; instruktorów: krajoznawstwa (zarówno Regionu jak i Polski), ochrony przyrody, przewodnictwa oraz przewodników.
W 2017 r. w niemal 300 imprezach organizowanych przez Koła i Kluby udział wzięło ponad 10000 osób.

Wyróżnienia z okazji Jubileuszu 65-lecia Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, otrzymali:
Medal PTTK „Za pomoc i współpracę”:

 • Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX”
 • Ks. Kanonik Kunicki Dariusz
 • Chylińska Dorota
 • Zakład Remontowo-Budowlany Pająkowscy
 • Terenowy Zespół Usług Projektowych Jan Golczyk
 • Treichel Marlena

Dyplom Honorowy PTTK „Za pomoc i współdziałanie”:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
 • Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia
 • Geotermia Grudziądz

Złotą Honorową Odznakę PTTK:

 • Nehring Julia

Srebrną Honorową Odznakę PTTK:

 • Sterniczuk Małgorzata

Brązową Honorową Odznakę PTTK:

 • Bartoszek Monika
 • Hinz Adam
 • Ogonowska Edyta
 • Tynkiewicz-Hinz Anna
 • Jankowski Krzysztof
 • Przybył Krzysztof
 • Wiśniewski Maciej
 • Cegliński Andrzej
 • Olechowska Aleksandra
 • Zbrzeźny Rafał

Dyplom Honorowy PTTK:

 • Drozdalska Jadwiga
 • Dulski Rafał
 • Ewertowski Tadeusz
 • Falkowska Maria
 • Furso Krzysztof
 • Iwiński Marcin
 • Kosowski Paweł
 • Krzyżykowska Anna
 • Kuziemska-Machowska Alicja
 • Linowska Aldona
 • Mieczkowski Marek
 • Sokołowski Bartosz
 • Libront Marianna
 • Tkaczyńska Barbara
 • Zaklikowska Iwona

Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”:
Złotą:

 • Dziennik Ewa

Srebrną:

 • Arentewicz Adam
 • Lewandowski Ryszard

Brązową:

 • Bartoszek Monika
 • Piasecki Łukasz
 • Hinz Adam
 • Tynkiewicz-Hinz Anna

Wyróżnienia oddziałowe
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału”:

 • Ciborowski Tadeusz

Dyplom Zarządu Oddziału:

 • Biernath Adam
 • Biernath Katarzyna
 • Nowacki Tomasz
 • Reinchwald Jan
 • Reinchwald Maria

Odznakę Honorową „50 Lat w PTTK”:

 • Kaznocha Jan
 • Kobiela Edmund
 • Żurańska Maria
 • Żurański Władysław

Odznakę Honorową „25 Lat w PTTK”:

 • Chodziutko-Furso Beata
 • Fierek Hanna
 • Fierek Janusz
 • Kondek Grażyna
 • Kowalska Krystyna
 • Kowalski Roman
 • Szymański Zdzisław
 • Chodyna-Ericsson Elwira
 • Nehring Julia
 • Żurawska Małgorzata Maria

Odznakę „Orli Lot”:

 • Mróz Bartosz

Krajoznawcy po kampanii sprawozdawczo-wyborczej

  

Krajoznawcy po kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
Po Walnym Zjeździe Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, który odbył się 17.02.2017 r. nastąpił czas na podsumowania w komisjach poszczególnych dyscyplin turystyki i krajoznawstwa.
20 czerwca 2017 roku w marinie odbyło się spotkanie instruktorów krajoznawstwa i instruktorów ochrony przyrody zrzeszonych w grudziądzkim Oddziale PTTK, na którym postanowiono dokonać podziału jednej istniejącej od 2009 roku Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody na dwie odrębne - Komisję Krajoznawczą oraz Komisję Ochrony Przyrody, a także dokonanie wyboru władz obu Komisji.
W skład Komisji Krajoznawczej Oddziału weszli:

 • Jan Kamiński – przewodniczący,
 • Krzysztof Czerepowicki – sekretarz,
 • Tomasz Simiński-Stanny – członek,
 • Piotr Łukiewski – członek.

Spotkania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się również na wyższych szczeblach krajoznawczych struktur PTTK.
13 stycznia 2018 we Włocławku odbył się V Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik Krajoznawców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzięło w nim udział 40 krajoznawców,  w tym 11 instruktorów krajoznawstwa z naszego Oddziału.
W skład Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego weszli:

 • Krzysztof Czerepowicki (Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu) – przewodniczący,
 • Tadeusz Perlik (Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu) – wiceprzewodniczący,
 • Jan Kamiński (Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu) – sekretarz,
 • Jerzy Chudzyński (Kujawski Oddział PTTK we Włocławku),
 • Hanna Czech (Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu),
 • Marek Klain (Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy,
 • Henryk Wasilewski (Kujawski Oddział PTTK we Włocławku).

20 stycznia 2018 w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbyła się XIX Krajowa Konferencja Krajoznawców. Delegatami z naszego Oddziału byli: Jan Kamiński reprezentujący Komisję Krajoznawczą Oddziału i Krzysztof Czerepowicki reprezentujący Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
W wyborach do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XIX kadencji Krzysztof Czerepowicki uzyskał trzeci wynik w I turze głosowania i ponownie znalazł się w składzie Komisji, która ukonstytuowała się następująco:

 • Szymon Bijak (Warszawa) – przewodniczący,
 • Krzysztof Tęcza (Jelenia Góra) – wiceprzewodniczący,
 • Anna Kryszczak (Kraków) – sekretarz,
 • Krzysztof Czerepowicki (Grudziądz),
 • Dariusz Dębski (Gdynia),
 • Wojciech Kowalski (Lublin),
 • Elżbieta Łobacz-Bącal (Żary),
 • Maciej Maśliński (Ostrów Wlkp.),
 • Małgorzata Pawłowska (Białystok).

Jan Kamiński znalazł się wśród osób wyróżnionych przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK dyplomem za wyróżniającą działalność krajoznawczą i wsparcie prac Komisji.


XXXV Górski Obóz Wędrowny "Zawratu"

Młodzież szkolna i studenci - członkowie PTTK wzięli udział w 35. górskim obozie wędrownym zorganizowanym przez MKT-PTTK „Zawrat”.
Trasa tegorocznego obozu prowadziła z Bielska-Białej przez najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego (Skrzyczne) i Żywieckiego (Babia Góra) do Tatr Zachodnich i Wysokich. Wysokogórskie przełęcze (Iwaniacka, Krzyżne, Karb) i szczyty (Czerwone Wierchy, Wołowiec, Starorobociański Wierch i inne) młodzież zdobywała pod opieką Beaty Chodziutko-Furso i Wiesława Żurawskiego. Wysokie upały nie powstrzymały młodych „górali” - wszyscy mieli ambicję zdobyć możliwie największą ilość punktów do GOT, niektórzy zdobyli ich ponad 250. Niestety, nie doszła do skutku wyprawa na słowacki Krywań - wobec ogromnych upałów na ten szczyt należałoby zabrać ze sobą wiadro wody, ponieważ jego wysokość jest niemal równa najwyższemu szczytowi Polski.
W tej sytuacji wyprawa w Tatry słowackie została zaplanowana na sierpień 2018 roku. Warto dodać, że uczestnicy obozu odwiedzili zagrodę słynnych braci Golec w Milówce. Mama Golców sprezentowała duży plakat „Golec u'Orkiestra” z dedykacją dla grudziądzkiego Oddziału PTTK.    

XLVII RAJD WIELODYSCYPLINOWY „GRUDZIĄDZ WOLNY”


Tekst: Jacek Treichel
Zdjęcia: Piotr Bilski, Gerard Szukay, Jacek Treichel, Witold Zygadlewicz

47 edycja rajdu wielodyscyplinowego już za nami. W sobotę, 5 marca 2016 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Heweliusza w Mniszku zorganizował kolejną edycję rajdu „Grudziądz wolny”.
Głównymi celami rajdu były: uczczenie 71. rocznicy zakończenia walk o Grudziądz podczas II wojny światowej oraz poznanie walorów krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych regionu grudziądzkiego.
Jak podliczyli organizatorzy w rajdzie wzięły udział (młodzież, nauczyciele, rodzice, organizatorzy) 403 osoby. Na miejsce rozpoczęcia rajdu wybrano parking Lidla przy ul. Warszawskiej (przy Wodociągach).
Krótko przed startem informacji na temat imprezy udzielono lokalnym mediom,  a byli to przedstawiciele Telewizji Spółdzielni Mieszkaniowej, Radia Eska, Gazety Pomorskiej i Grudziądzkich Nowości.
Tuż po godzinie 9.30 barwna i liczna kolumna ruszyła na szlak. Na czele i końcu marszu wędrowali przewodnicy grudziądzkiego Wojskowego Koła PTTK Nr 62 „OSeSeK”, w łącznej liczbie 14 osób.
Trasa marszu wiodła duktami Lasu Rudnickiego. Na trasie można było zobaczyć elementy fortyfikacji obronnych, otrzeć się o pomniki przyrody, a nawet stanąć oko w oko ze (na szczęście niegroźnymi) zwierzętami.
Cała grupa, pod okiem licznej grupy opiekunów bezpiecznie przemierzała ostępy leśne zmierzając do celu, jakim była szkoła w Mniszku.
Przy okazji obserwowano też wycinkę lasu oraz postęp prac przy modernizowanej ulicy Południowej prowadzącej m.in. na plażę miejską w Rudniku.
Po minięciu smutnych pozostałości dawnej bazy harcerskiej w Rudniku dotarto na plażę „Dziką”. Tam podczas postoju, nauczyciele zespołu szkół w Mniszku, przeprowadzili konkurs wiedzy o historii Grudziądza z lat 1939 – 1945.
Dalsza część trasy wiodła brzegiem jeziora Rudnickiego, ulicami rewitalizowanego aktualnie osiedla Mniszek do ZSO Nr 1.
Na strudzonych wędrowców czekała smaczna zupa grochowa, chleb i herbata. Ponadto, dużą atrakcją była specjalnie na tę okoliczność przygotowana „wlepka” do książeczek odznaki Turystyki Pieszej.
Miłym akcentem podczas zakończenia rajdu była obecność prezesa grudziądzkiego Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi – kol. Piotra Łukiewskiego.
Posileni turyści zapoznali się z wynikami konkursu. Nagrody książkowe i dyplomy laureatom wręczali: Marlena Treichel – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Jacek Treichel – Komandor Rajdu.
Nagrody trafiły do laureatów, którymi w poszczególnych typach szkół zostali:
W kategorii szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ppłk Stanisława Sitka,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 21,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej;

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 1. Gimnazjum Nr 5,
 2. Gimnazjum Nr 4 im. Mikołaja Kopernika,
 3. Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego;

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
 2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Galeria Piotra Bilskiego
Galeria Gerarda Szukaya
Galeria Jacka Treichela

Trasa rajdu

Zgodnie z decyzją dyrektor ZSO Nr 1 i komandora rajdu, od przyszłego roku, w pierwszą sobotę marca, w ramach Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystyki Pieszej organizowany będzie: Rajd Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, nawiązujący do obchodzonego corocznie od 2011 r., w dniu 1 marca, święta państwowego - Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Galeria zdjęć Witolda Zygadlewicza

XVI Rajd „Szlakiem zamków pomorskich” - ROGÓŹNO-ZAMEK

17 października już po raz 16-ty odbył się rajd  „Szlakiem zamków pomorskich” zorganizowany przez Międzyszkolne Koło Turystyczne „Zawrat” i Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody Oddziału PTTK w Grudziądzu.
W 20-kilometrowym, deszczowym rajdzie  udział wzięło 86 piechurów, w tym 9 drużyn szkolnych i 7 turystów indywidualnych.
Trasa tegorocznego rajdu wiodła od stacji PKP Rogóźno Pomorskie do ruin  zamku krzyżackiego w Rogóźnie-Zamku, następnie przez Dąbrówkę Królewską i Grabowiec do nieczynnego dworca PKP Grudziądz-Owczarki.
Niedostępne na co dzień ruiny zamku w Rogóźnie zostały częściowo udostępnione przez właściciela warowni; niestety wejście z przedzamcza zewnętrznego na dziedziniec i wieżę bramną okazało się niemożliwe z powodu zarwania mostu nad fosą zamkową.
Tak więc, zamiast zwiedzania ruin zamku i wejścia na 7-kondygnacyjną wieżę, turyści zachwycali się tylko z oddali widokiem piękna przyrody rezerwatu „Rogóźno Zamek”, z drzewami otulającymi wieżyczki w ciągu murów obronnych.
W pobliżu stawu zamkowego wszyscy spożyli rajdową grochówkę z podwójną kiełbasą, zaserwowaną przez grudziądzki „Caritas”.
Przewodnik kujawsko-pomorski Marta Pasik przeprowadziła rajdowy konkurs wiedzy n/t znajomości zamków Pomorza Nadwiślańskiego.
Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Starostwo Powiatu Grudziądzkiego nagrody książkowe „Budowle gotyckie powiatu grudziądzkiego” – jest to nowa pozycja wydana przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.
Pierwsze miejsca w konkursie w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęły drużyny szkolne:

 • SP-15 (Marta Kicza & Amelia Mroczka),
 • Gimnazjum nr 1 (Weronika Krzysiak & Kinga Tomasik)
 • ZSGH (Jagoda Niemczyk & Paweł Kacała).

Wiesław Żurawski

Dodatkowe informacje