Jubileusz 65-lecia Oddziału

23 kwietnia 1953 r., w siedzibie Miejskiej Rady Narodowej w Grudziądzu pierwsze po wojnie zebranie organizacyjne PTTK – Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego., w którym udział wzięło 20 osób.
Powołano Zarząd Oddziałuw składzie:

 • Prezes        – Józef Błachnio
 • Wiceprezes – Antoni Kamiński
 • Sekretarz    – Janina Rzanna
 • Skarbnik      – Alojzy Karow

Wybrano również kierowników sekcji: turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej i narciarskiej oraz ochrony zabytków.
Powstanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w naszym mieście było wynikiem tradycji ruchu turystycznego z lat 1922-1939, oraz społecznego zapotrzebowania mieszkańców w zakresie turystyki i wypoczynku.
Jeszcze w 1953 r. liczba członków PTTK wzrosła do 81 osób.
Siedziba Oddziału PTTK mieściła się w tym samym co i przed wojną pomieszczeniu w Muzeum przy ul. Świerczewskiego 28 (obecnie Legionów).
Z okazji Jubileuszu 65-lecia Oddziału PTTK w Grudziądzu, 20 kwietnia w auli dawnego UMK, przy ul. Sienkiewicza 22, odbyło się uroczyste spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału, z udziałem przedstawicieli władz Miasta, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK województwa kujawsko-pomorskiego oraz osób i instytucji wspierających działalność grudziądzkich turystów.
Podczas spotkania instytucje i osoby wspierające działalność Oddziału PTTK w Grudziądzu z rąk jego prezesa odebrały Dyplomy Honorowe i Medale „Za pomoc i współpracę”, a wyróżniający się działacze – szereg wyróżnień nadanych przez Zarząd Główny PTTK oraz Zarząd Oddziału im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
W trakcie uroczystości wyróżnienie za pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności w 2017 roku, przyznane z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, odebrał Ryszard Fierek. Nie mógł bowiem być na gali zorganizowanej przez urząd marszałkowski w lutym.
Uroczystość uświetniły występy zespołu muzyczno-wokalnego „Wesołe nutki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz zuchów z 2 Gromady Zuchowej „Wiercipięty”.
Na uczestników spotkania czekał urodzinowy tort i turystyczna lampka szampana.
Podkreślenia wymaga fakt, że działalność Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu opiera się wyłącznie na społecznej pracy jego Członków.
Aktualnie Oddział liczy ponad 400 Członków, zrzeszonych w 12 Kołach i Klubach, wśród których 71 posiada 130 uprawnień kadry programowej: przodowników różnych dyscyplin turystyki: pieszej, górskiej, kolarskiej, narciarskiej, motorowej, imprez na orientację; instruktorów: krajoznawstwa (zarówno Regionu jak i Polski), ochrony przyrody, przewodnictwa oraz przewodników.
W 2017 r. w niemal 300 imprezach organizowanych przez Koła i Kluby udział wzięło ponad 10000 osób.

Wyróżnienia z okazji Jubileuszu 65-lecia Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, otrzymali:
Medal PTTK „Za pomoc i współpracę”:

 • Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX”
 • Ks. Kanonik Kunicki Dariusz
 • Chylińska Dorota
 • Zakład Remontowo-Budowlany Pająkowscy
 • Terenowy Zespół Usług Projektowych Jan Golczyk
 • Treichel Marlena

Dyplom Honorowy PTTK „Za pomoc i współdziałanie”:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
 • Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia
 • Geotermia Grudziądz

Złotą Honorową Odznakę PTTK:

 • Nehring Julia

Srebrną Honorową Odznakę PTTK:

 • Sterniczuk Małgorzata

Brązową Honorową Odznakę PTTK:

 • Bartoszek Monika
 • Hinz Adam
 • Ogonowska Edyta
 • Tynkiewicz-Hinz Anna
 • Jankowski Krzysztof
 • Przybył Krzysztof
 • Wiśniewski Maciej
 • Cegliński Andrzej
 • Olechowska Aleksandra
 • Zbrzeźny Rafał

Dyplom Honorowy PTTK:

 • Drozdalska Jadwiga
 • Dulski Rafał
 • Ewertowski Tadeusz
 • Falkowska Maria
 • Furso Krzysztof
 • Iwiński Marcin
 • Kosowski Paweł
 • Krzyżykowska Anna
 • Kuziemska-Machowska Alicja
 • Linowska Aldona
 • Mieczkowski Marek
 • Sokołowski Bartosz
 • Libront Marianna
 • Tkaczyńska Barbara
 • Zaklikowska Iwona

Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”:
Złotą:

 • Dziennik Ewa

Srebrną:

 • Arentewicz Adam
 • Lewandowski Ryszard

Brązową:

 • Bartoszek Monika
 • Piasecki Łukasz
 • Hinz Adam
 • Tynkiewicz-Hinz Anna

Wyróżnienia oddziałowe
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału”:

 • Ciborowski Tadeusz

Dyplom Zarządu Oddziału:

 • Biernath Adam
 • Biernath Katarzyna
 • Nowacki Tomasz
 • Reinchwald Jan
 • Reinchwald Maria

Odznakę Honorową „50 Lat w PTTK”:

 • Kaznocha Jan
 • Kobiela Edmund
 • Żurańska Maria
 • Żurański Władysław

Odznakę Honorową „25 Lat w PTTK”:

 • Chodziutko-Furso Beata
 • Fierek Hanna
 • Fierek Janusz
 • Kondek Grażyna
 • Kowalska Krystyna
 • Kowalski Roman
 • Szymański Zdzisław
 • Chodyna-Ericsson Elwira
 • Nehring Julia
 • Żurawska Małgorzata Maria

Odznakę „Orli Lot”:

 • Mróz Bartosz

Dodatkowe informacje