Krajoznawcy po kampanii sprawozdawczo-wyborczej

  

Krajoznawcy po kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
Po Walnym Zjeździe Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, który odbył się 17.02.2017 r. nastąpił czas na podsumowania w komisjach poszczególnych dyscyplin turystyki i krajoznawstwa.
20 czerwca 2017 roku w marinie odbyło się spotkanie instruktorów krajoznawstwa i instruktorów ochrony przyrody zrzeszonych w grudziądzkim Oddziale PTTK, na którym postanowiono dokonać podziału jednej istniejącej od 2009 roku Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody na dwie odrębne - Komisję Krajoznawczą oraz Komisję Ochrony Przyrody, a także dokonanie wyboru władz obu Komisji.
W skład Komisji Krajoznawczej Oddziału weszli:

 • Jan Kamiński – przewodniczący,
 • Krzysztof Czerepowicki – sekretarz,
 • Tomasz Simiński-Stanny – członek,
 • Piotr Łukiewski – członek.

Spotkania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się również na wyższych szczeblach krajoznawczych struktur PTTK.
13 stycznia 2018 we Włocławku odbył się V Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik Krajoznawców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzięło w nim udział 40 krajoznawców,  w tym 11 instruktorów krajoznawstwa z naszego Oddziału.
W skład Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego weszli:

 • Krzysztof Czerepowicki (Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu) – przewodniczący,
 • Tadeusz Perlik (Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu) – wiceprzewodniczący,
 • Jan Kamiński (Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu) – sekretarz,
 • Jerzy Chudzyński (Kujawski Oddział PTTK we Włocławku),
 • Hanna Czech (Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu),
 • Marek Klain (Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy,
 • Henryk Wasilewski (Kujawski Oddział PTTK we Włocławku).

20 stycznia 2018 w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbyła się XIX Krajowa Konferencja Krajoznawców. Delegatami z naszego Oddziału byli: Jan Kamiński reprezentujący Komisję Krajoznawczą Oddziału i Krzysztof Czerepowicki reprezentujący Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
W wyborach do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XIX kadencji Krzysztof Czerepowicki uzyskał trzeci wynik w I turze głosowania i ponownie znalazł się w składzie Komisji, która ukonstytuowała się następująco:

 • Szymon Bijak (Warszawa) – przewodniczący,
 • Krzysztof Tęcza (Jelenia Góra) – wiceprzewodniczący,
 • Anna Kryszczak (Kraków) – sekretarz,
 • Krzysztof Czerepowicki (Grudziądz),
 • Dariusz Dębski (Gdynia),
 • Wojciech Kowalski (Lublin),
 • Elżbieta Łobacz-Bącal (Żary),
 • Maciej Maśliński (Ostrów Wlkp.),
 • Małgorzata Pawłowska (Białystok).

Jan Kamiński znalazł się wśród osób wyróżnionych przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK dyplomem za wyróżniającą działalność krajoznawczą i wsparcie prac Komisji.


Dodatkowe informacje