Kolejni Przodownicy Turystyki Pieszej - 24.04.2015 r.


W miniony piątek, 24 kwietnia 2015 r., w siedzibie Klubu Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie odbył się egzamin rozszerzający uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej oraz egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej. Do egzaminu przystąpiła liczna grupa członków naszego Oddziału.
Egzamin rozszerzający o województwo śląskie zdał kol. Jan Kamiński, a Marek Zygadło uzupełnił uprawnienia o województwo mazowieckie.
Nowymi Przodownikami w Oddziale, w wyniku pozytywnie zaliczonego egzaminu zostali: Monika Nikołajew-Banaszewska i Jacek Treichel.
Wspomnieć również należy, że w skład komisji egzaminacyjnej poza przewodniczącym – Zdzisławem Gostomskim z Chełmna oraz Markiem Klainem z Bydgoszczy wchodził członek grudziądzkiego Oddziału – Henryk Pasik.
Jesteśmy dumni, że członkowie naszego Oddziału zdobywają kolejne uprawnienia. Świadczy to o dużym potencjale Oddziału i szerokich umiejętnościach jego członków.

Galeria zdjęć Jacka Treichela

Dodatkowe informacje