I Społeczny Kongres Ochrony Zabytków

11 czerwca 2015 r. przeszedł do historii opieki nad zabytkami w Polsce jako  dzień szczególny. Tego właśnie dnia Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zorganizowało w Warszawie I Społeczny Kongres Ochrony Zabytków. Obrady rozpoczęły się w Auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).
Patronat nad Kongresem objął Generalny Konserwator Zabytków. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Narodowy Instytut Dziedzictwa.
We wspomnianym przedsięwzięciu miałem zaszczyt uczestniczyć jako przedstawiciel grudziądzkiego Oddziału PTTK.
Impreza została przeprowadzona z dużym rozmachem. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób reprezentujących różne środowiska zainteresowane problematyką ochrony i opieki nad zabytkami. Uczestnikami byli głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych (społeczni opiekunowie zabytków, a także instruktorzy opieki nad zabytkami PTTK) oraz zaproszeni goście:

  • wojewódzcy oraz samorządowi konserwatorzy zabytków,
  • przedstawiciele organizacji eksperckich,
  • przedstawiciele samorządu m.in. Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich,
  • laureaci konkursu „Zabytek zadbany”.

Kongres miał dość niecodzienny przebieg. Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się I sesja plenarna. Podczas wygłaszania referatu jedna z prelegentek straciła przytomność i w ciężkim stanie odwieziona została do szpitala. Organizatorzy zdecydowali o odwołaniu obrad w dotychczasowym miejscu. Błyskawicznie podjęto decyzję i obrady przeniesiono do siedziby ZG PTTK, gdzie kontynuowano obrady.
Problematyka poruszana podczas Kongresu była różnorodna. Były tam prezentowane m.in. następujące tematy:

  • Organizacja konsultacji społecznych – Jarosław Ogrodowski, Biuro Rewitalizacji Urząd Miasta Łodzi,
  • Praktyka współdziałania społeczeństwa i administracji publicznej – konserwacja i udostępnianie obiektów – Justyna Nurek, Prezes Oddziału TOnZ w Busku Zdroju,
  • Działalność Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK – Andrzej Danowski, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK,

Podstawowe cele jakie zaplanowano do osiągnięcia podczas Kongresu to - identyfikacja i stworzenie ram współdziałania organizacji pozarządowych działających w zakresie opieki nad zabytkami oraz wzmocnienie roli organizacji społecznych i uczestników życia społecznego w sferze kształtowania przestrzeni na obszarach zabytkowych.
Dyskusje pokazały, że zabytki są dobrem wspólnym które w niedostateczny sposób jest chronione przez system państwowy, dlatego należy zwrócić uwagę na potrzebę przebudowy społecznego zaangażowania dla wspólnej dbałości o to dziedzictwo kulturowe.
Niewątpliwym sukcesem przedsięwzięcia było to, że podjęto po długim czasie w tak szerokim gronie dyskusje nad społeczną rolą opieki nad zabytkami.
Podczas Kongresu powołano zespół w składzie: Andrzej Danowski, Stefan Fuglewicz, Aleksandra Kociałkowska, Jacek Treichel, Maria Wojtysiak. Zespół ma za zadanie podjęcia ustaleń co do treści uchwał, które to po opracowaniu zostaną  skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O wynikach prac Zespołu postaram się informować na bieżąco.

Społeczny Opiekun Zabytków
Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK
Jacek TREICHEL

MOJE BAZGROŁY Cerkwie i kościółki Beskidów

11 czerwca 2015 r. w galerii Zarządu Głównego PTTK w Warszawie miało miejsce otwarcie wystawy grafik Jana Szarana pod tytułem MOJE BAZGROŁY Cerkwie i kościółki Beskidów.
Na wystawie zostały zaprezentowane grafiki autora. Ich głównym tematem są cerkwie i kościółki Beskidów. Wernisaż wraz z Centralną Biblioteką PTTK zorganizowały kluby PTTK: Stołeczny Klub Tatrzański oraz Warszawski Klub Górski.
Jan Szaran jest członkiem Oddziału PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego i Warszawskiego Klubu Górskiego im. prof. Walerego Goetla, przodownikiem turystyki górskiej oraz członkiem Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej.
Wystawa będzie dostępna do 25 sierpnia 2015 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 w galerii ZG PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11 (I piętro).

Tekst i zdjęcia:
Społeczny Opiekun Zabytków
Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK
Jacek TREICHEL

Pierwszy Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK w grudziądzkim Oddziale

21 lutego 2015 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W jego trakcie rozpatrywano m.in. złożony przez nasz Oddział wniosek dotyczący nadania nowych uprawnień.
Miło nam poinformować, że Komisja pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek i nadała uprawnienia Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK - kol. Jackowi Treichelowi.
Serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że nadane uprawnienia zobligują Kol. Jacka do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz ochrony zabytków.

Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami Kol. Andrzej Danowski
składa gratulacje Jackowi Treichelowi po ogłoszeniu decyzji Komisji

Odznaka Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK

 

 

Twierdza Grudziądz

Kontynuując cykl publikacji dotyczących zabytków militarnych i fortyfikacyjnych, chciałbym tym razem zaprezentować przewodnik pt. Twierdza Grudziądz.
Jest to pierwsza pozycja z serii Fortyfikacje Pomorza Nadwiślańskiego, wydana przez Studio Grafiki Komputerowej - Tomasza Kowalskiego.
Publikacja zawiera opis 25 ciekawych tras, 400 obiektów, 640 zdjęć, 30 map i planów, 100 schematów oraz 200 pozycji GPS lokalizujących obiekty wymienione w opracowaniu.
Szczegółowy opis książki dostępny jest na stronie internetowej, poświęconej tej właśnie pozycji - http://twierdza-grudziadz.pl/
Książka została opracowana z dużym znawstwem prezentowanej problematyki. Wynika to z faktu, że autorzy to nie tylko pasjonaci tematu ale prawdziwi miłośnicy grudziądzkiej twierdzy. Książka powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców. W pierwszej kolejności oczywiście pasjonatów fortyfikacji. Precyzyjne opisy, dokładne mapy, a zwłaszcza załączone dane GPS na temat obiektów, pozwolą bezproblemowo odnaleźć w terenie interesujące pozycje. Drugi typ odbiorców to miłośnicy szeroko pojętej historii. Znajdą tu opisy historyczne miejsc i zdarzeń związanych z twierdzą i regionem, na przestrzeni całego jej funkcjonowania. Amatorzy dobrej fotografii również nie będą zawiedzeni. Liczne, starannie dobrane, a zarazem pięknie wydane pod względem edycyjnym zdjęcia, stanowić powinny warsztat dla odkrywców zabytków militarnych i fortyfikacyjnych.
Pozycję w cenie 45 zł można jeszcze aktualnie nabyć w grudziądzkiej Informacji Turystycznej - http://www.it.gdz.pl/przewodniki
Z informacji uzyskanych od wydawcy pragnę poinformować, że kolejnymi planowanymi do druku pozycjami w serii fortyfikacje Pomorza Nadwiślańskiego z czasów II Wojny Światowej będą m.in. twierdze Chełmno, Malbork i Włocławek.
Dziękuję właścicielowi praw autorskich, firmie © SGK - Tomasz Kowalski za przekazanie zdjęć i prezentacji dotyczących publikacji wraz ze zgodą na ich wykorzystanie.

Prezentacja

Jacek Treichel
Społeczny Opiekun Zabytków
Członek KOnZ ZG PTTK
Oddział PTTK w Grudziądzu

 

Krzyże i kapliczki przydrożne regionu grudziądzkiego.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracam się do Was, jako wytrawnych turystów i krajoznawców z dość niecodzienną prośbą. Dotyczy ona wsparcia realizowanego projektu, mojego autorstwa pn. Krzyże i kapliczki przydrożne regionu grudziądzkiego.
Poniżej jego główne cele i przewidywane do osiągnięcia efekty:

  • Cel – zaewidencjonowanie możliwie wszystkich małych obiektów sakralnych (krzyże i kapliczki przydrożne, dzwonnice wolnostojące) znajdujących się na terenie powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądza, wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu, promocji krajoznawczo-turystycznej regionu,
  • Efekt – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: pozyskanie informacji na potrzeby odbudowy albo odnowienia lub oznakowania budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, np. odnowienie zabytkowych: kapliczek, pomników, krzyży, bram, dzwonnic, cmentarzy itp.

Podczas naszych peregrynacji, często odwiedzamy rejony powiatu grudziądzkiego jak i samego miasta. Wędrujemy pieszo, spacerując Nordic Walking, rowerowo, motorowo i zapewne nie raz zauważamy takie obiekty.
Jako Społeczny Opiekun Zabytków postawiłem sobie za cel zaewidencjonowanie obiektów małej architektury sakralnej w naszym regionie. Sądzę, i jestem o tym przekonany, że sam nie jestem w stanie odnaleźć wszystkich, nierzadko zapomnianych obiektów. Dlatego też zwracam się z prośbą do Was o przekazywanie mi wszelkich posiadanych na ten temat informacji. Mogą to być zdjęcia, dane GPS, informacje dotyczące fundatorów, okoliczności powstania, osób lub instytucji zajmujących się nimi obecnie itp. Wprowadzone zostaną one do ewidencji opracowywanego przeze mnie projektu.

W razie pytań, jestem do dyspozycji. Na chwilę obecną nie nakładałem sobie w realizacji tego pomysłu ram czasowych. Niech to będzie prośba nie ograniczona czasowo.
Liczę, że prośba ta nie pozostanie bez odzewu.

Jacek Treichel
Społeczny Opiekun Zabytków
Członek KOnZ ZG PTTK

Dodatkowe informacje