Krzyże i kapliczki przydrożne regionu grudziądzkiego.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracam się do Was, jako wytrawnych turystów i krajoznawców z dość niecodzienną prośbą. Dotyczy ona wsparcia realizowanego projektu, mojego autorstwa pn. Krzyże i kapliczki przydrożne regionu grudziądzkiego.
Poniżej jego główne cele i przewidywane do osiągnięcia efekty:

  • Cel – zaewidencjonowanie możliwie wszystkich małych obiektów sakralnych (krzyże i kapliczki przydrożne, dzwonnice wolnostojące) znajdujących się na terenie powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądza, wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu, promocji krajoznawczo-turystycznej regionu,
  • Efekt – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: pozyskanie informacji na potrzeby odbudowy albo odnowienia lub oznakowania budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, np. odnowienie zabytkowych: kapliczek, pomników, krzyży, bram, dzwonnic, cmentarzy itp.

Podczas naszych peregrynacji, często odwiedzamy rejony powiatu grudziądzkiego jak i samego miasta. Wędrujemy pieszo, spacerując Nordic Walking, rowerowo, motorowo i zapewne nie raz zauważamy takie obiekty.
Jako Społeczny Opiekun Zabytków postawiłem sobie za cel zaewidencjonowanie obiektów małej architektury sakralnej w naszym regionie. Sądzę, i jestem o tym przekonany, że sam nie jestem w stanie odnaleźć wszystkich, nierzadko zapomnianych obiektów. Dlatego też zwracam się z prośbą do Was o przekazywanie mi wszelkich posiadanych na ten temat informacji. Mogą to być zdjęcia, dane GPS, informacje dotyczące fundatorów, okoliczności powstania, osób lub instytucji zajmujących się nimi obecnie itp. Wprowadzone zostaną one do ewidencji opracowywanego przeze mnie projektu.

W razie pytań, jestem do dyspozycji. Na chwilę obecną nie nakładałem sobie w realizacji tego pomysłu ram czasowych. Niech to będzie prośba nie ograniczona czasowo.
Liczę, że prośba ta nie pozostanie bez odzewu.

Jacek Treichel
Społeczny Opiekun Zabytków
Członek KOnZ ZG PTTK

Dodatkowe informacje