Pierwszy Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK w grudziądzkim Oddziale

21 lutego 2015 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W jego trakcie rozpatrywano m.in. złożony przez nasz Oddział wniosek dotyczący nadania nowych uprawnień.
Miło nam poinformować, że Komisja pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek i nadała uprawnienia Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK - kol. Jackowi Treichelowi.
Serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że nadane uprawnienia zobligują Kol. Jacka do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz ochrony zabytków.

Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami Kol. Andrzej Danowski
składa gratulacje Jackowi Treichelowi po ogłoszeniu decyzji Komisji

Odznaka Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK

 

 

Dodatkowe informacje