Odznaka krajoznawcza „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Ziemi Chełmińskiej”

       

REGULAMIN

 Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK

 „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Ziemi Chełmińskiej”

 

1.   Zarząd Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu, w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Chełmińskiej i jej pogranicza, oraz chcąc ocalić od zapomnienia przynajmniej niektóre, zabytkowe obiekty architektury militarnej i rezydencjonalnej Regionu, ustanawia: Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „SZLAKIEM ZAMKÓW, PAŁACÓW I DWORÓW ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”.

2.  Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Chełmińskiej i  jej pogranicza podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych .

 3.    Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia.

 4.  Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nielimitowany.

 5.   Odznaki można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

 6.   Odznaka posiada cztery stopnie:

 • brązowy,
 • srebrny,
 • złoty,
 • złoty z diamentem.

7.    Odznaka złota i złota z diamentem może być – uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi – przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i ochronie zabytków Ziemi Chełmińskiej.

 8.    Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

 

STOPIEŃ

zamki

pałace

i dwory

b r ą z o w y

2

10

s r e b r n y

3

20

z ł o t y

5

30

z ł o t y

z diamentem

wszystkie

wszystkie

 9.    Obiekty raz zaliczone na jakikolwiek stopień nie mogą się powtarzać. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część.

 10. Wpis obiektu winien zawierać, co najmniej następujące dane:

 • datę zwiedzenia obiektu,
 • nazwę obiektu: zamek, dwór, pałac
 • nazwę miejscowości w której znajduje się zabytek,

11. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki, wraz z opisem.

12. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD-Rom, DVD-Rom, dyskietka, PEN-drive itp.). Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

13. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia poszczególnych, kolejnych stopni odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu, wraz z zestawieniem dotychczas zwiedzonych obiektów. Zestawienie to nie jest wymagane przy zdobywaniu odznaki w stopniu brązowym.

14. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych.

15. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.

16. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Hallera 32; 86-300 Grudziądz

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu.

 Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi nr 1/06/69 z dnia 19.01.2006 r.

 KANON

Zamki i ich ruiny  /19/

 • Bratian (ruiny zamku) – gm. i pow. nowomiejski;
 • Brodnica – zamek;
 • Chełmno (rezydencja krzyżacka na terenie klasztoru Cystersek);
 • Golub-Dobrzyń – zamek;
 • Grudziądz – ruiny zamku;
 • Kowalewo Pomorskie – ruiny zamku gotyckiego (pow. golubsko-dobrzyński);
 • Kurzętnik – pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Lipienek – ruiny zamku krzyżackiego, gm. Lisewo, pow. chełmiński;
 • Lubawa – pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Papowo Biskupie – ruiny zamku, pow. chełmiński;
 • Pokrzywno – ruiny zamku, gm. Gruta, pow. grudziądzki;
 • Radziki Duże – gm. Wąpielsk, pow. rypiński;
 • Radzyń Chełmiński – pow. grudziądzki;
 • Rogóźno Zamek – gm. Rogóźno, pow. grudziądzki;
 • Toruń (zamek krzyżacki na starówce)
 • Toruń (zamek Dybów)
 • Wabrzeźno
 • Zamek Bierzgłowski – gm. Łubianka, pow. toruński;
 • Złotoria – gm. i pow. toruński;

Dwory i pałace:  /152/

 • Annowo – gm. Gruta, pow. grudziądzki;
 • Bajerze – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński;
 • Bartlewo – gm. Lisewo, pow. chełmiński;
 • Bartoszewice – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Białochowo – gm. Rogóźno, pow. grudziądzki;
 • Błachta – gm. Lisewo, pow. chełmiński;
 • Błędowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Bobrowo – pow. brodnicki;
 • Bogdanki – gm. Łasin, pow. grudziądzki;
 • Boguszewo – gm. Gruta, pow. grudziądzki;
 • Bratian (dwór) – gm. i pow. nowomiejski;
 • Brzezinki – gm. Zbiczno, pow. brodnicki;
 • Brzezinko – gm. Lubicz Dolny, pow. toruński;
 • Buczek – gm. Bobrowo, pow. brodnicki;
 • Chełmonie (dwa dwory) – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski;
 • Ciechocin – pow. golubsko-dobrzyński;
 • Cielęta – gm. i pow. brodnicki;
 • Czaple – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Czarże – gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski;
 • Dąbrówka Królewska – gm. Gruta, pow. grudziądzki;
 • Dębieniec – gm. Radzyń Chełmiński, pow. grudziądzki;
 • Dębiny - gm. Łubianka, pow. toruński;
 • Dębowa Łąka – pow. wąbrzeski;
 • Dorposz Szlachecki – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński;
 • Gałczewko – gm. i pow. golubski;
 • Gajewo – gm. i pow. golubski;
 • Głuchowo – gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Gorczeniczka – gm. i pow. brodnicki;
 • Gostkowo – gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Grębocin – gm. Lubicz, pow. toruński;
 • Gronowo – gm. Lubicz Dolny, pow. toruński;
 • Gronówko – gm. Lubicz Dolny, pow. toruński;
 • Grubno – gm. Stolno, pow. chełmiński;
 • Grudziądz (Wielkie Tarpno) (ul. Lipowa)
 • Gruta – pow. grudziądzki;
 • Grzegorz (w części zespołu pałacowego kościół parafialny)– gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Grzybno – gm. Unisław, pow. chełmiński;
 • Jabłonowo Pomorskie – m. gminna, pow. brodnicki;
 • Józefkowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Kałdus (dwór) – gm. i pow. chełmiński;
 • Kamlarki – gm. Lisewo, pow. chełmiński;
 • Karbowo – gm. i pow. brodnicki;
 • Kawki – gm. Bobrowo, pow. brodnicki;
 • Kijewo Szlacheckie (dwa pałace) – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński;
 • Klęczkowo – gm. Stolno, pow. chełmiński;
 • Kominy – gm. i pow. brodnicki;
 • Koniczynka – gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Konojady – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. Brodnicki
 • Kończewice – gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Kowróz –  gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Kozi Róg – gm. i pow. brodnicki;
 • Kruszyny – gm. Bobrowo, pow. brodnicki;
 • Kurkocin – gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski;
 • Linowiec – gm. Stolno, pow. chełmiński;
 • Linowo – gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki;
 • Linówko gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki
 • Lipienica – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski;
 • Lipniczki – gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Lisnowo – gm. Świecie n. Osą, pow. grudziądzki;
 • Lubawa – pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Lulkowo – gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Łążyn – gm. Zławieś Wielka, pow. toruński;
 • Łopatki ­– gm. Książki, pow. wąbrzeski;
 • Małe Lniska – gm. i pow. grudziądzki;
 • Mełno – gm. Gruta, pow. grudziądzki;
 • Mędrzyce – gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki;
 • Mgoszcz (2 pałace) – gm. Lisewo, pow. chełmiński;
 • Mgowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Mileszewy – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki;
 • Mirakowo – gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Mlewiec – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski;
 • Mortęgi ­– gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Najmowo – gm. Zbiczno, pow. brodnicki;
 • Nawra – gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Nicwałd – gm. Gruta, pow. grudziądzki;
 • Niedźwiedź – gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski;
 • Nielub – gm. i pow. wąbrzeski;
 • Niewierz – gm. i pow. brodnicki;
 • Nieżywięć – gm. Bobrowo, pow. brodnicki;
 • Nogat – gm. Łasin, pow. grudziądzki;
 • Nowa Wieś (dwór, obecnie Diecezjalny Dom Rekolekcyjny) – gm. Jabłonowo, pow. brodnicki;
 • Opalenica – gm. i pow. brodnicki;
 • Orle – gm. i pow. grudziądzki;
 • Orłowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Orzechowo – gmina i pow. wąbrzeski;
 • Ostaszewo – gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Ostromecko (pałac starszy)– gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski;
 • Ostromecko (pałac nowszy)– gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski;
 • Ostrowite k/Kowalewa – gm. i pow. golubski;
 • Ostrowite – gm. Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Owieczkowo – gm. i pow. golubski;
 • Paparzyn – gm. Stolno, pow. chełmiński;
 • Piątkowo – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński;
 • Piecewo – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki;
 • Pigża – gm. Łubianka, pow. toruński;
 • Pniewite – gm. Lisewo, pow. chełmiński;
 • Pluskowęsy – gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Pluskowęsy – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski;
 • Płowęż – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki;
 • Przesławice – gm. Łasin, pow. grudziądzki;
 • Przysiek – gm. Zła Wieś Wielka, pow. toruński;
 • Pusta Dąbrówka – gm. i pow. golubski;
 • Raciniewo – gm. Unisław, pow. chełmiński;
 • Radzyń Chełmiński (drewniany dwór na „Zielonym Wzgórzu”) – pow. grudziądzki;
 • Rogóżno (dwór) – pow. grudziądzki;
 • Różankowo – gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Rybieniec – gm. Stolno, pow. chełmiński;
 • Ryńsk – gm. i pow. wąbrzeski;
 • Salno – gm. Gruta, pow. grudziądzki;
 • Sampława – gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Skłudzewo ­– gm. Zła wieś Wielka, pow. toruński;
 • Sławkowo – gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Słoszewy – gm. Bobrowo, pow. brodnicki;
 • Słuchaj – gm. i pow. golubski;
 • Stablewice – gm. Unisław, pow. chełmiński;
 • Staw – gm. Papowo Biskupie, pow. chełmiński;
 • Stolno – pow. chełmiński;
 • Storlus – gm. Papowo Biskupie, pow. chełmiński;
 • Sumowo – gm. Zbiczno, pow. brodnicki;
 • Szembruk – gm. Rogóźno, pow. grudziądzki;
 • Szymborno – gm. Unisław, pow. chełmiński;
 • Szynwałd – gm. Łasin, pow. grudziądzki;
 • Święte – gm. Łasin, pow. grudziądzki;
 • Świecie n. Osą (dwa dwory) – pow. Grudziądz;
 • Targowisko Dolne – gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Trzebcz Szlachecki – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński;
 • Turzno – gm. Łysomice, pow. toruński;
 • Uciąż – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Wabcz – gm. Stolno, pow. chełmiński;
 • Wałycz – gm. i pow. wąbrzeski;
 • Wardęgowo – gm. , pow. , woj. warmińsko-mazurskie;
 • Warszewice – gm. Łubianka, pow. toruński;
 • Węgorzyn – gm. i pow. wąbrzeski;
 • Wichorze – gm. Stolno, pow. chełmiński;
 • Widlice – gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki;
 • Wieldządz – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Wielgie – gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński;
 • Wielka Łąka – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski;
 • Wielkie Lniska – gm. i pow. grudziądzki;
 • Wierzbowo – gm. Lisewo, pow. chełmiński;
 • Wiewiórki – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski;
 • Wronie – gm. i pow. wąbrzeski;
 • Wybcz – gm. Łubianka, pow. toruński;
 • Wydrzno – gm. Łasin, pow. grudziądzki;
 • Zalesie – gm. Chełmża, pow. toruński;
 • Zbójno – pow. golubsko-dobrzyński;
 • Zegartowice – gm. Papowo Biskupie, pow. chełmiński;
 • Żmijewo – gm. Zbiczno, pow. brodnicki;

Dodatkowe informacje