Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem kościołów gotyckich ziemi chełmińskiej”

       

REGULAMIN

Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Szlakiem kościołów gotyckich ziemi chełmińskiej”

 1.  Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi, w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Chełmińskiej i jej pogranicza, oraz chcąc upowszechnić, znajomość gotyckiej architektury sakralnej Regionu, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW GOTYCKICH ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”.

2.  Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Chełmińskiej w jej historycznych granicach oraz pogranicza, podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

3.   Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 7 roku życia, przy czym decyduje data urodzenia chwili weryfikacji.

4.  Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nielimitowany.

5.   Odznaki można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

6.    Odznaka posiada trzy stopnie:

 • brązowy,
 • srebrny,
 • złoty,
 • złoty z diamentem.

7.  Odznaka w stopniu złotym i złotym z diamentem może być przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i ochronie zabytków Ziemi Chełmińskiej.

8.    Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

Stopień odznaki

Ilość obiektów

grupy A

Ilość obiektów

grupy B

Stopień brązowy

2

5

Stopień srebrny

3

10

Stopień złoty

5

20

Stopień złoty

z diamentem

-

wszystkie

pozostałe

9.    Obiekty zaliczone na poszczególne stopnie nie mogą się powtarzać. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część. Grupę „A” stanowią obiekty o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej, zaś grupę „B” pozostałe obiekty.

10. Wpis obiektu winien zawierać, co najmniej następujący opis:

o   datę zwiedzenia obiektu,

o   nazwę obiektu: kościół, klasztor, kaplica itp., wezwanie,

o   nazwę miejscowości w której znajduje się zabytek,

o   w przypadku miast, jego dokładny adres (ulica, numer itp.).

11. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu (biuro parafialne) lub najbliższej instytucji (np. urząd gminy, sołtys, sklep, posterunek policji) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej, wraz z opisem.

12. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest w zasadzie dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia głównej kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD-Rom, DVD-Rom, dyskietka, PEN-drive, itp.).

13. Kronikę, książeczkę, skoroszyt czy też arkusik spełniające wymogi do zdobycia poszczególnych, kolejnych stopni odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi, wraz z zestawieniem dotychczas zwiedzonych obiektów. Zestawienie to nie jest wymagane przy zdobywaniu odznaki w stopniu brązowym

14. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w kronice zdobywcy odznaki oraz dyplomie- legitymacja wystawiona przez weryfikat.

15. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi: 86-300 Grudziądz ul. Hallera 32.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi nr 1/06/69 z dnia 19.01.2006 r.

 

KANON

Kościoły grupy A:   /10/

 • Brodnica – kościół pw. św. Katarzyny, Fara:
 • Chełmno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Fara;
 • Chełmno – kościół klasztorny pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty;
 • Chełmża – konkatedra pw. Świętej Trójcy;
 • Golub-Dobrzyń – kościół pw. św. Katarzyny;
 • Grudziądz – kolegiata pw. św. Mikołaja, Sanktuarium MB Łaskawej;
 • Nowe Miasto Lubawskie – kościół pw. św. Tomasza Apostoła (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie)
 • Toruń – katedra (dawny kościół farny) pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty;
 • Toruń – kościół pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Wincentego Frelichowskiego;
 • Toruń – kościół pw. św. Jakuba Apostoła, Fara Nowomiejska;

 

Kościoły grupy B: /91/

 • Bierzgłowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łubianka, pow. toruński);
 • Błędowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski);
 • Bobrowo – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (m. gminna, pow. brodnicki);
 • Brudzawy – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Bobrowo, pow. brodnicki);
 • Byszwałd – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Ciechocin – kościół pw. Marii Magdaleny (m. gminna, pow. golubski);
 • Cielęta – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Brodnica, pow. brodnicki);
 • Chełmno – kościół pw. śś. Jakuba i Mikołaja;
 • Chełmno – kościół pw. śś. Piotra i Pawła;
 • Chełmno – kościół pw. św. Marcina;
 • Chełmno – kościół pw. św. Ducha;
 • Chełmno – kaplica „Na Bramce” w Bramie Grudziądzkiej;
 • Chełmonie – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);
 • Chełmża – kościół pw. św. Mikołaja;
 • Czarnowo – kościół pw. św. Marcina (gm. Zławieś Wielka, pow. toruński);
 • Czarże – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski);
 • Dąbrówka Królewska – kościół pw. św. Jakuba (gm. Gruta, pow. grudziądzki);
 • Dębowa Łąka – kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła (m. gminna, pow. wąbrzeski);
 • Dźwierzno – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński);
 • Gorczenica – kościół pw św. Krzyża (gm. i powiat Brodnica);
 • Gostkowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Łysomice, pow. toruński);
 • Grębocin – kościół pw. św. Barbary (gm. Lubicz, pow. toruński) – desakralizowany;
 • Grodziczno – kościół pw. śś. Piotra i Pawła (gm. Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Gronowo – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Lubicz, pow. toruński);
 • Grudziądz – kościół pw. św. Ducha;
 • Gruta – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (m. gminna, pow. grudziądzki);
 • Grzybno – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Unisław, pow. chełmiński);
 • Grzywna – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (gm. Chełmża, pow. toruński);
 • Gubiny – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Rogóźno, pow. grudziądzki);
 • Kaszczorek – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (dzielnica Torunia);
 • Kazanice – kościół pw. św. Jakuba Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Kijewo Królewskie – kościół pw. św. Wawrzyńca (m. gminna, pow. chełmiński);
 • Kiełbasin – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Chełmża, pow. toruński);
 • Kowalewo Pomorskie – kościół pw. św. Mikołaja (m. gminna, pow. golubsko-dobrzyński);
 • Kruszyny – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Bobrowo, pow. brodnicki);
 • Kurkocin – kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);
 • Kurzętnik – kościół pw. św. Marii Magdaleny (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Lembarg – kościół pw. śś. Piotra i Pawła (gm. i pow. Jabłonowo Pomorskie);
 • Linowo – kościół pw. św. Michała Archanioła (gm. Świecie n/Osą, pow. grudziądzki);
 • Lipinki – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Lisewo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (m. gminna, pow. chełmiński);
 • Lubawa – kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Lubawa – kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła (m. gminna, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Łobdowo – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);
 • Łasin – kościół pw. św. Katarzyny (m. gminna, pow. grudziądzki);
 • Łąkorz – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski);
 • Łopatki – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. Książki, pow. wąbrzeski);
 • Mokre – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (gm. Grudziądz, pow. grudziądzki);
 • Nawra – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz NMP Wspomożycielki Wiernych (gm. Chełmża, pow. toruński);
 • Niedźwiedź – kościół pw. św. Jerzego (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);
 • Nowa Wieś Królewska – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Płużnica, pow. wąbrzeski);
 • Okonin – kościół pw. śś. Kosmy i Damiana (gm. Gruta, pow. grudziądzki);
 • Orzechowo – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. wąbrzeski);
 • Osieczek – kościół pw. św. Katarzyny (gm. książki, pow. wąbrzeski);
 • Ostromecko – kościół pw. śś. Mikołaja, Stanisława Biskupa, Jana Chrzciciela (gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski);
 • Ostrowite – kościół pw. św. Jakuba (gm. Biskupiec, pow. nowomiejski);
 • Ostrowite k/Kowalewa – kościół pw. św. Marii Magdaleny (gm. i pow. Golub-Dobrzyń);
 • Papowo Biskupie – kościół pw. św. Mikołaja (m. gminna, pow. chełmiński);
 • Papowo Toruńskie – kościół pw. św. Mikołaja (gm. Łysomice, pow. toruński);
 • Pluskowęsy – kościół pw. św. Jana Chrzciciela (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);
 • Płonne – kościół pw, św. Jakuba (gm. Radomin, pow. golubski);
 • Płowęż – kościół pw. św. Małgorzaty (gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. jabłonowski);
 • Płużnica - kościół pw. św. Małgorzaty (m. gminna, pow. wąbrzeski);
 • Prątnica – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Przeczno – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Łubianka, pow. toruński);
 • Radziki Duże – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Wąpielsk, pow. rypiński);
 • Radzyń Chełmiński – kościół pw. św. Anny (m. gminna, pow. grudziądzki);
 • Radzyń Chełmiński – kaplica pw. św. Jerzego (m. gminna, pow. grudziądzki);
 • Rogowo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (gm. Lubicz, pow. torunski);
 • Rogóźno – kościół pw. św. Wojciecha (miejscowość gminna, pow. grudziądzki);
 • Ryńsk – kościół pw. św. Wawrzyńca (gm. Wąbrzeźno, pow. wąbrzeski);
 • Sampława – kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła (gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie);
 • Sarnowo – kościół pw. św. Marcina Biskupa z Tours (gm. Stolno, pow. chełmiński);
 • Skarlin – kościół  pw. Św. Bartłomieja (gm. i pow. nowomiejski, woj. warmińsko – mazurskie);
 • Szczepanki – kościół pw. św. Wawrzyńca (gm. Łasin, pow. grudziądzki);
 • Szczuka – kościół pw. śś. Marcina i Sebastiana (gm. i pow. brodnicki);
 • Srebrniki – kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);
 • Szynwałd – kościół pw. Narodzenia NMP (gm. Łasin, pow. grudziądzki);
 • Świerczynki – kościół pw. śś. Janów Chrzciciela i Ewangelisty (gm. i pow. toruński);
 • Trzebcz Szlachecki – kościół pw. wniebowzięcia NMP (gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński);
 • Unisław – kościół pw. św. Bartłomieja (m. gminna, pow. chełmiński);
 • Wabcz - kościół pw. św. Bartłomieja (gm. Stolno, pow. chełmiński);
 • Wąbrzeźno – kościół pw. św. Apostołów Tadeusza i Judy (m. gminna i powiatowa);
 • Wielka Łąka – kościół pw. śś Katarzyny i małgorzaty (gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubski);
 • Wielkie Czyste – kościół pw. św. Katarzyny (gm. Stolno, pow. chełmiński);
 • Wielkie Radowiska – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła (gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski);
 • Wielki Wełcz – kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (gm. i pow. grudziądzki);
 • Wrocki – kościół pw. św. Marcina (gm. i pow. golubski);
 • Zieleń – kościół pw. śś. Piotra i Pawła (gm. i pow. Wąbrzeźno);
 • Żmijewo – kościół pw. Św. Jakuba Apostoła ( gm. Brodnica pow. brodnicki)

Dodatkowe informacje