ODZNAKA KRAJOZNAWCZA Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Jedną z niewielu odznak krajoznawczych bezpośrednio związanych z opieką nad zabytkami jest Odznaka Krajoznawcza Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
Odznaka została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Blachy wykonał częstochowski Polmet. Przedstawiają one logotyp UNESCO otoczony nazwą odznaki. Nowością w porównaniu z poprzednimi odznakami Oddziału Międzyuczelnianego (OM) w Warszawie, jest możliwość weryfikacji odznaki przez referaty weryfikacyjne Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK w całej Polsce. OM zachował sobie jedynie prawo do dystrybucji blachy. W związku z wpisaniem w 2013 roku nowych obiektów na Listę do odznaki dodano stopień duży.
Odznaka posiada pięć stopni:

  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
  • duży

Szczegóły zdobywania odznaki zawarte są w załącznikach.

Społeczny Opiekun Zabytków
Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK
Jacek TREICHEL

Załączniki:

Dodatkowe informacje