Jacek Treichel członkiem Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

 1 marca 2014 roku w Warszawie, w siedzibie ZG PTTK odbyła się Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami PTTK. Uczestniczyli w niej delegowani przez Oddziały stowarzyszenia przedstawiciele zajmujący się problematyką społecznej opieki nad zabytkami lub muzealnictwa PTTK.
Podczas Konferencji odbyły się wybory nowych władz. Zadania stojące przed Komisją w nowej kadencji to m.in.:

  • przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego i innych zagadnień istotnych z punktu widzenia interesów turystyki i krajoznawstwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem społecznej opieki nad zabytkami i muzealnictwa społecznego;
  • kształtowanie właściwych wzorców postaw i zachowań związanych z rozwojem krajoznawczym, poszanowaniem krajobrazu kulturowego i zabytków;
  • rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa;
  • inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką komisji, w tym także Ogólnopolskich Zjazdów Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Społecznych Opiekunów Zabytków.

Miło nam poinformować, że w skład nowej Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK wszedł delegat naszego oddziału kol. Jacek Treichel.

 

 

 

Dodatkowe informacje