Odznaka „Znam Grudziądz i okolice”

REGULAMIN

1. Odznaka „Znam Grudziądz i okolice” została ustanowiona przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu uchwałą z dnia 27 marca 2003 roku dla uczczenia 50 - tej rocznicy jego powstania i działalności grudziądzkiego oddziału w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

2. Odznaka ma na celu zachęcenie do poznania walorów turystyczno - krajoznawczych miasta Grudziądza i jego najbliższych okolic, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficzno - przyrodniczej o tej części Ziemi Chełmińskiej oraz popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu.

3. Odznaka jest jednostopniowa. Czas jej zdobywania nie jest ograniczony. Można ją zdobywać po ukończeniu 6 - go roku życia, również nie będąc członkiem PTTK.

4. Poświadczenia spełnienia wymagań (pieczątki z zwiedzanych miejsc, potwierdzenie członka kadry programowej PTTK lub organizatora imprezy) należy uzyskiwać
w samodzielnie opracowanych dzienniczkach.

5. Weryfikacji odznaki dokonuje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna (adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi 86 - 300 Grudziądz ul. Hallera 32). Tam też będzie można nabyć odznaki.

6. Warunki zdobywania odznaki „Znam Grudziądz i okolice”

            a. Zwiedzenie grudziądzkiego Starego Miasta w tym:

                        - spichrze nadwiślańskie wraz z Bramą Wodną;

                        - Muzeum wraz z Salą Tradycji Jazdy Polskiej;

                        - kościół farny;

                        - kościół pojezuicki;

                        - Góra Zamkowa.

            b. Zwiedzenie rejonu Góry Garnizonowej:

                        - cmentarz wojenny;

                        - cmentarz wojskowy;

                        - umocnienia cytadeli.

            c. Pobyt nad jeziorem Rudnik - miejscem wypoczynku grudziądzan.

d. Wycieczka na trasie Grudziądz - Pokrzywno - Okonin - Mełno - Gruta – Słup Młyn – Rogóźno Zamek - Rogóźno - Gubiny - nadleśnictwo Jamy - Dusocin - Mokre - Grudziądz (dozwolony jest podział trasy na etapy) połączona ze zwiedzaniem zabytków kultury materialnej, obiektów przyrodniczych i miejsc pamięci narodowej m.in.:            

- Pokrzywno - ruiny zamku;

- Okonin - kościół;

- Mełno - zespół pałacowo - parkowy, cmentarz wojenny;

- Gruta - kościół, grodzisko, miejsce urodzenia Wiktora Kulerskiego;

- Słup-Młyn - młyn wodny, pomniki przyrody - dęby „Adam” i „Ewa”;

- rezerwat przyrody „Dolina rzeki Osy”;

- Rogóźno - Zamek - ruiny zamku, rezerwat przyrody;

- Rogóźno - kościół;

- Gubiny - kościół

- Jamy - rezerwat przyrody;

- Dusocin - miejscowość - miejsce urodzenia dr Ludwika Rydygiera;

- Mokre - kościół, pomnik przyrody - nisza źródliskowa.

Dodatkowe informacje