Weryfikacja kiążeczek OTP

Przedłożenie do weryfikacji książeczki/kroniki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Zanim oddasz książeczkę OTP do weryfikacji, sprawdź:

 

 1. Książeczka musi być podpisana z uzupełnionymi wszystkimi danymi:

a. imię i nazwisko
b.
adres
c.
data i miejsce urodzenia
d. nazwa Koła / Klubu / SKKT (o ile posiadacz książeczki jest członkiem struktur PTTK)
e. nr/nazwę szkoły

2.    Przebyte trasy lub zwiedzone miejscowości muszą być wpisane chronologicznie i posiadać:

a. datę przejścia / zwiedzenia
b. trasę przejścia / obiekty zwiedzone w miejscowości
c. ilość przebytych kilometrów / ilość punktów za zwiedzenie wg. wykazu
d. przy przejściu podkreślony punkt początkowy i końcowy trasy
e. potwierdzenie przejścia lub zwiedzenia miasta uzyskane od członka kadry programowej PTTK (przewodnik, przodownik, pilot lub instruktor) lub innej upoważnionej osoby wymienionej w regulaminie

RUBRYKĘ "Zaliczone punkty" wypełnia Weryfikator!

Punkty 1 i 2 są obowiązkowe a ich niewypełnienie lub wypełnienie częściowe skutkuje brakiem weryfikacji odznaki.

Pamiętaj:

 • Weryfikator nie może zaliczyć zwiedzania miejscowości umieszczonej w wykazie i jednocześnie przejść po tej miejscowości (albo pkt. za przejście albo pkt. za miasto);
 • Przebyta ponownie trasa lub jej fragment nie będą zaliczone na ten sam stopień odznaki;
 • Zwiedzenie miejscowości z wykazu może być wpisane jedynie raz we wszystkich stopniach OTP i nie zalicza się miejscowości Twojego zamieszkania;
 • Dzienne zdobycie punktów nie może być większe niż:
  • dla osób do 15 lat – 20 punktów;
  • dla pozostałych – 30 punktów;
 • By wpisy mogły być zweryfikowane muszą być prowadzone przejrzyście;
 • Jeśli jesteś członkiem PTTK i opłacasz składkę członkowską to jesteś ubezpieczony/a przez 24h na dobę, jeśli zaś nie jesteś członkiem PTTK musisz sam ubezpieczyć się przed wycieczką, przejściem, rajdem, itp.;
 • Książeczki do weryfikacji przekazywać należy do weryfikatora (Adam Hinz, tel.: 603 939 453) lub dostarczyć na dyżury członków Zarządu Oddziału w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 do siedziby Oddziału PTTK w Grudziądzu przy ul. Hallera 32. Tam też można zakupić książeczki i odznaki;
 • Od 06.03.2017 roku obowiązuje nowy regulamin Odznaki Turystyki Pieszej i odznaki lub kolejne stopnie odznak których zdobywanie rozpoczęło się po tej dacie weryfikowane będą wg nowego regulaminu.

Przykład poprawnego wypełnienia książeczki OTP:

 

 

 

Dodatkowe informacje