Regulamin Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystyki Pieszej 2020

 

REGULAMIN
GRUDZIĄDZKIEGO PUCHARU
KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ

CEL:

 • popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży szkolnej;
 • poznawanie piękna i historii Polski oraz Grudziądza i regionu;

UCZESTNICY:   

·         uczniowie szkół wszystkich szczebli, organizacje młodzieżowe, grupy młodzieży wraz z opiekunami oraz turyści indywidualni;

KATEGORIE:

·         szkoły wszystkich szczebli, organizacje młodzieżowe;

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.   Czynny udział w rajdach i imprezach turystycznych wyszczególnionych w tabeli „IMPREZY GRUDZIĄDZKIEGO PUCHARU KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ” (zwany dalej GPKTP) - (załącznik nr 1).

2.     Organizatorzy imprez niewymienionych w tabeli załącznika nr 1 mogą zgłosić imprezę do GPKTP. Warunkiem dopisania imprezy do wykazu imprez pucharowych jest jej umieszczenie najpóźniej 30 dni przed imprezą w Kalendarzu Imprez Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu na rok bieżący oraz wcześniejsze poinformowanie zainteresowanych poprzez:

 • rozesłanie regulaminów imprez do szkół (drogą elektroniczną oraz poprzez skrzynki w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu)
 • umieszczenie go na stronie internetowej www.grudziadz.pttk.pl

3.    Do punktacji GPKTP zaliczanych będzie 8 imprez z największą ilością punktów uzyskanych przez daną jednostkę organizacyjną.

4.   W rywalizacji Pucharu klasyfikowane będą jednostki biorące udział w co najmniej 8 imprezach.

Jednostki organizacyjne biorące udział w mniejszej niż 8 imprezach pucharowych - NIE BĘDĄ klasyfikowane w punktacji Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystyki Pieszej.

5.       Impreza GPKTP powinna być dostępna dla wszystkich chętnych.

6.   Organizatorzy imprez zaliczanych do GPKTP w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy zobowiązani są przekazać do członka Komisji Turystyki Pieszej prowadzącego GPKTP sprawozdanie z imprezy, według wzoru – (załącznik nr 3).

7.   W każdym zgłoszeniu na imprezę pucharową należy podać dane według wzoru z załącznika nr 2. Obowiązkowo, do każdego zgłoszenia należy dołączyć opieczętowaną i podpisaną listę uczestników imprezy z danej jednostki organizacyjnej (szkoła, organizacja społeczna, itp.)

 Zasady punktacji GPKTP

1.     

Uczestnictwo w imprezie:

 

-    

od 5 do 10 osób

-         

50 pkt

 

-    

od 11 do 20 osób

-         

60 pkt

 

-    

od 21 do 30 osób

-         

70 pkt

 

-    

od 31 do 40 osób

-         

80 pkt

 

-    

41 osób i więcej

-         

100 pkt

2.     

Zwycięstwo w konkursach organizowanych podczas imprezy:

 

-    

I miejsce

-         

15 pkt

 

 

-    

II miejsce

-         

10 pkt

 

 

-    

III miejsce

-         

5 pkt

 

3.     

Zwycięstwo w konkursach plastycznych (jedna osoba lub zespół w danej kategorii biorące udział w imprezie):

 

-    

I miejsce

-         

20 pkt

 

-    

II miejsce

-         

15 pkt

 

-    

III miejsce

-         

10 pkt

 

-    

miejsca od IV do VI

-         

5 pkt

4.     

Organizacja imprezy pucharowej (brane pod uwagę maksymalnie dwie): 20 pkt

 

Jeśli organizatorem imprezy jest jednostka organizacyjna struktur PTTK Oddziału (Koło, Klub lub SKKT) za każdą organizowaną pucharową imprezę dolicza się 10 pkt.

5.     

Potwierdzenie zdobycia odznak turystyki pieszej w okresie trwania GPKTP w roku bieżącym:

 

-    

odznaki jubileuszowe turystyki pieszej

-         

5 pkt

 

-    

Siedmiomilowe Buty

-         

5 pkt

 

-    

Popularna OTP

-         

10 pkt

 

-    

mała brązowa OTP

-         

15 pkt

 

-    

mała srebrna OTP

-         

20 pkt

 

-    

mała złota OTP

-         

25 pkt

 

-    

za każdą wyższego stopnia

-         

30 pkt

6.     

Potwierdzenie zdobycia odznak krajoznawczych w okresie trwania GPKTP w roku bieżącym:

 

-    

Odznaki krajoznawcze Oddziału PTTK w Grudziądzu – za każdą: 10 pkt

 

-    

Regionalna Odznaka Krajoznawcza  – 15 pkt

 

-    

Odznaka Krajoznawcza Polski – 20 pkt

7.     

Potwierdzenie zdobycia odznak ochrony przyrody w okresie trwania GPKTP w roku bieżącym:

 

-    

Tropiciel przyrody

-         

5 pkt

 

-    

Popularna

-         

10 pkt

 

-    

mała brązowa

-         

15 pkt

 

-    

mała srebrna

-         

20 pkt

 

-    

mała złota

-         

25 pkt

 

-    

za każdą wyższego stopnia

-         

30 pkt

8.     

Potwierdzone uprawnienia kadry programowej PTTK (zdobyte lub poszerzone w okresie trwania GPKTP za rok bieżący):  50 pkt za każde uprawnienie.

9.     

Przynależność SKKT do struktur PTTK Oddziału:  50 pkt

                             

 Wykazy zdobytych odznak, uprawnień kadry PTTK jednostka organizacyjna ma obowiązek dostarczyć do członka Komisji Turystyki Pieszej prowadzącego GPKTP  w nieprzekraczalnym terminie 20 listopada roku pucharowego.

Informacje na temat aktualnego kalendarza imprez oraz regulaminy imprez zaliczanych do GPKTP można znaleźć na stronie www.grudziadz.pttk.pl.

Regulaminy, organizatorzy winni dostarczyć najpóźniej 14 dni przed imprezą do Kol. Piotra Łukiewskiego, który umieści je na stronie internetowej: www.grudziadz.pttk.pl, a także dostarczyć do szkół Grudziądza.

 

UDZIAŁ OPIEKUNÓW GRUP SZKOLNYCH

1.  Opiekunami grup młodzieżowych, biorących w rywalizacji pucharowej, mogą być osoby upoważnione przez dyrekcje szkół bądź organizacji młodzieżowych;

2.   Aktywni opiekunowie mogą być wyróżnieni na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej  lub Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi po zaopiniowaniu przez członka Komisji Turystyki Pieszej prowadzącego GPKTP;

3. Wnioski o wyróżnienia lub podziękowania mogą być przedstawione organom państwowym, samorządowym lub władzom statutowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Za przebieg i rywalizację pucharową odpowiada Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Członkiem Komisji TP prowadzącym GPKTP jest – Kol. Anna Tynkiewicz-Hinz

Informacje na stronie internetowej zamieszcza – Kol. Piotr Łukiewski

Kontakt:

 • Piotr Łukiewski – tel.: 691 951 010; mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   (zamieszczanie informacji na stronie internetowej)
 • Anna Tynkiewicz-Hinz – tel.: 663 656 915; mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   (prowadzenie GPKTP)

 

IMPREZY GRUDZIĄDZKIEGO PUCHARU KTP na rok 2019

 • 07.12.2020 – XXVII Rajd pieszy „Zakończenie sezonu 2019”
 • 18.01.2020 XXXVIII rajd pieszy „Pamięci gen. Pruszyńskiego”
 • 07.03.2020 LI Rajd pieszy „Grudziądz wolny”
 • 14.03.2020 XII Rajd pieszy „Pamięci gen. Bora-Komorowskiego”
 • 21.03.2020 Rajd gwiaździsty XIX Rajd pieszy „Szlakiem Kopernika” i XXI Rajd pieszy „Powitania wiosny”
 • 04.04.2020 XX Rajd pieszy „Wiosna w przyrodzie”
 • 18.04.2020 XX Rajd pieszy „Chrońmy przyrodę”
 • 25.04.2020 VI Rajd pieszy „Światowy dzień kosmosu”
 • 16.05.2020 XL Rajd pieszy „Przyjaciół lasu”
 • 06.06.2020 XIX Rajd pieszy „Dni-Grudziądza 1291-2020”
 • 19.09.2020 XXXI Rajd pieszy „Pamięci września 1939”
 • 26.09.2020 XVIII Rajd pieszy „Święto ziemniaka”
 • 03.10.2020 XX Rajd pieszy „Szlakiem Wojska Polskiego”
 • 24.10.2020 XXI Rajd pieszy „Szlakiem zamków pomorskich”
 • 07.11.2020 XXXI rajd pieszy „Odzyskanie niepodległości 1918”
 • 05.12.2020 XXVIII Rajd pieszy „Zakończenie sezonu 2020”

XXVIII Rajd pieszy „Zakończenie sezonu 2020” jest imprezą podsumowującą rywalizację w 2020 r.  Jest jednocześnie pierwszą imprezą zaliczaną do Pucharu 2021

 

 

 

Dodatkowe informacje