Zmarł Tadeusz RAUCHFLEISZ

Z wielkim smutkiem informujemy, że dziś - 28 sierpnia 2023 r., na na niebieskie szlaki odszedł 

Kol. Tadeusz Rauchfleisz - Honorowy Członek PTTK

 

Członek PTTK od lipca 1977 r. 

Długoletni, aktywny działacz turystyki kwalifikowanej regionu kujawsko-pomorskiego.

Założyciel pierwszego koła PTTK w Wąbrzeźnie (1977). 

Założyciel Klubu Turystyki Kolarskiej „Kalinka” w Grudziądzu (1978), od 2008 r. – jego Honorowy Prezes.

Wieloletni Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu (1981÷1989 oraz 1997÷2005). 

Pełnił też funkcję Wiceprezesa ZW PTTK w Toruniu (1983÷1990).

Kol. Tadeusz aktywnie działał w oddziałowych komisjach: Turystyki Pieszej, Kolarskiej, Historii i Tradycji. 

Pełnił funkcję Sekretarza Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 2001 r. Instruktor Krajoznawstwa Polski - w 2014 r. otrzymał godność Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa, wieloletni weryfikator, odznak krajoznawczych w Referacie Weryfikacyjnym przy Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.

Od 1978 r. był Przodownikiem Turystyki Kolarskiej PTTK, a od 2002 r. Honorowym Przodownikiem, zdobył KOT „Za wytrwałość”, posiadał także uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej.

Kol. Tadeusz Rauchfleisz był współorganizatorem wielu imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Oddział, przeznaczonych głownie dla dzieci i młodzieży szkolnej, a propagujących wśród niej idee poznania swej Małej Ojczyzny. 

Publicysta, współautor wielu przewodników, wydawnictw turystycznych, m.in. „Powiat Grudziądzki”, „Doliną Osy przez Powiat Grudziądzki”.

Wykładowca na licznych kursach: przewodnickich, przodownickich i organizatorów turystyki, wychowawcach młodych kadr turystyki kwalifikowanej.

Za swą działalność został odznaczony między innymi: 

Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki, Odznakami „Zasłużony Działacz Kultury" i „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej".

 Cześć jego pamięci.

 

 

Dodatkowe informacje