Instruktorzy Krajoznawstwa (2)

 
Instruktor Krajoznawstwa PTTK jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i inicjatorem działań krajoznawczych w Towarzystwie.
Instruktor Krajoznawstwa PTTK realizuje cele swojej działalności w szczególności przez aktywność w dziedzinie badawczej, wydawniczej, odczytowej, wystawienniczej oraz szkoleniowej, a także organizacyjnej w zakresie przygotowania imprez krajoznawczych, sympozjów, zlotów itp.
Instruktorem Krajoznawstwa PTTK może zostać członek PTTK, który czynnie uprawia krajoznawstwo, podejmuje samokształcenie umożliwiające rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności i pozwalające na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej.
Informacje o tym jak zostać Instruktorem Krajoznawstwa znajdziecie na stronie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
 
Wykaz Instruktorów Krajoznawstwa Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
według stanu na 17.01.2018 r.

Dodatkowe informacje