Jacek Treichel Społecznym Opiekunem Zabytków - 3.01.2014

 

W dniu dzisiejszym nasz Kolega Jacek Treichel odebrał z rąk Starosty Powiatu Grudziądzkiego uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków.
Społeczny Opiekun Zabytków uprawniony jest m.in. do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Warto dodać, że Jacek jest pierwszym w powiecie Społecznym Opiekunem Zabytków, któremu nadano uprawnienia zgodnie z nowymi przepisami.
Serdecznie gratulujemy.

Dodatkowe informacje