Weryfikacja odznak turystycznych

Przedłożenie do weryfikacji książeczki/kroniki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi zajmuje się weryfikacją następujących odznak turystyki kwalifikowanej:

 • Odznaka Turystyki Pieszej (do małej złotej)
 • Odznaka Turystyki Górskiej
 • Odznaka Turystyki Kolarskiej (do małej złotej)
 • Odznaka Imprez na Orientację
 • Odznaka Turysta Przyrodnik

i krajoznawczych:

 • Odznaka Krajoznawcza Polski
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza
 • Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Odznaka Krajoznawcza „Znam Grudziądz i okolice”
 • Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik twierdzy Grudziądz”
 • Odznaka Krajoznawcza „Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich”
 • Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”
 • Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Ziemi Chełmińskiej”
 • Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Borów Tucholskich”
 • Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii Polski”

W celu weryfikacji kroniki odznak należy dostarczyć do siedziby Oddziału:
ul. Hallera 32
86-300 Grudziądz
lub przesłać pocztą na powyższy adres.
W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami odpowiedniej wartości.

Instruktorzy Krajoznawstwa (2)

 
Instruktor Krajoznawstwa PTTK jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i inicjatorem działań krajoznawczych w Towarzystwie.
Instruktor Krajoznawstwa PTTK realizuje cele swojej działalności w szczególności przez aktywność w dziedzinie badawczej, wydawniczej, odczytowej, wystawienniczej oraz szkoleniowej, a także organizacyjnej w zakresie przygotowania imprez krajoznawczych, sympozjów, zlotów itp.
Instruktorem Krajoznawstwa PTTK może zostać członek PTTK, który czynnie uprawia krajoznawstwo, podejmuje samokształcenie umożliwiające rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności i pozwalające na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej.
Informacje o tym jak zostać Instruktorem Krajoznawstwa znajdziecie na stronie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
 
Wykaz Instruktorów Krajoznawstwa Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
według stanu na 17.01.2018 r.

Instruktorzy Krajoznawstwa

 
Instruktor Krajoznawstwa PTTK jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i inicjatorem działań krajoznawczych w Towarzystwie.
Instruktor Krajoznawstwa PTTK realizuje cele swojej działalności w szczególności przez aktywność w dziedzinie badawczej, wydawniczej, odczytowej, wystawienniczej oraz szkoleniowej, a także organizacyjnej w zakresie przygotowania imprez krajoznawczych, sympozjów, zlotów itp.
Instruktorem Krajoznawstwa PTTK może zostać członek PTTK, który czynnie uprawia krajoznawstwo, podejmuje samokształcenie umożliwiające rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności i pozwalające na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej.
Informacje o tym jak zostać Instruktorem Krajoznawstwa znajdziecie na stronie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
 
Wykaz Instruktorów Krajoznawstwa Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
według stanu na 17.01.2018 r.

Dodatkowe informacje