Grudziądzcy Laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Rodzinne wędrówki”.

Zakończył się organizowany przez Komisję Środowiskową ZG PTTK oraz Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Rodzinne wędrówki”.
Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży twórczością plastyczną.

Wśród laureatów znaleźli się Członkowie naszego Oddziału:
w I kategorii wiekowej (klasy I - IV):

 • I miejsce: Emilia Wojciechowska z SKKT-PTTK nr 61 „Sznurówki” przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Synów Pułku  w Grudziądzu za pracę „Na rodzinnym szlaku”;

w II kategorii wiekowej (klasy V - VIII)

 • II miejsce:  Maria Wojciechowska z SKKT-PTTK nr 61 „Sznurówki” przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Synów Pułku  w Grudziądzu za pracę „Przez łąki, lasy, pola”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Grudziądz okiem turysty”

Rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży realizowanego w ramach Projektu „Rajdy dla Frajdy” pod nazwą „Grudziądz okiem turysty”.
Organizatorami konkursu był Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz SKKT PTTK nr 61 "Sznurówki" przy Szkole Podstawowej nr 12.
Konkurs miał na celu rozbudzanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i walorów turystycznych miasta Grudziądza – kulturowych i przyrodniczych.
Prace konkursowe przedstawiały atrakcyjne dla młodych turystów miejsca Grudziądza – Bramę Wodną, Wieżę Klimek, Jezioro Rudnik czy ul. Mikołaja Reja przy Fado Cafe.
Lista Laureatów:
Klasy I-III

 • I miejsce: Adam Kierzkowski
 • II miejsce: Paweł Skibowski
 • III miejsce: Kacper Bączkowski
 • Wyróżnienia: Hanna Januszewska, Ernest Całbecki
 • Klasy IV-VIII
 • I miejsce: Maria Wojciechowska
 • II miejsce: Weronika Jendrzejczak, Igor Ronkowski
 • III miejsce: Lena Brechelke
 • Wyróżnienia: Igor Rajski

Szkoły ponadpodstawowe:

 • I miejsce: Kacper Gratowski
 • II miejsce: Aneta Dreier
 • III miejsce: Jonatan Przybyłek

Serdecznie dziękujemy za pomoc komisji konkursowej w składzie:

 • Kamila Melkowska-Lemke – Dyrektor Wydziału Edukacji
 • Justyna Malewska-Sempołowicz – Wiceprezes Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Prezes Koła nr 51 – Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek
 • Andrzej Rafalski – Galeria Sztuki Art Glass Studio

Nagrody wręczyli: Pani Dyrektor Wydziału Edukacji – Kamila Melkowska-Lemke oraz Pan Piotr Łukiewski - Prezes Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy laureatom, uczestnikom i wszystkim opiekunom!
Link do filmiku https://youtu.be/ivpQgr-J30w?si=ticgj0Gp-Oya9Tu8

Zmarł Tadeusz RAUCHFLEISZ

Z wielkim smutkiem informujemy, że dziś - 28 sierpnia 2023 r., na na niebieskie szlaki odszedł 

Kol. Tadeusz Rauchfleisz - Honorowy Członek PTTK

 

Członek PTTK od lipca 1977 r. 

Długoletni, aktywny działacz turystyki kwalifikowanej regionu kujawsko-pomorskiego.

Założyciel pierwszego koła PTTK w Wąbrzeźnie (1977). 

Założyciel Klubu Turystyki Kolarskiej „Kalinka” w Grudziądzu (1978), od 2008 r. – jego Honorowy Prezes.

Wieloletni Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu (1981÷1989 oraz 1997÷2005). 

Pełnił też funkcję Wiceprezesa ZW PTTK w Toruniu (1983÷1990).

Kol. Tadeusz aktywnie działał w oddziałowych komisjach: Turystyki Pieszej, Kolarskiej, Historii i Tradycji. 

Pełnił funkcję Sekretarza Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 2001 r. Instruktor Krajoznawstwa Polski - w 2014 r. otrzymał godność Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa, wieloletni weryfikator, odznak krajoznawczych w Referacie Weryfikacyjnym przy Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.

Od 1978 r. był Przodownikiem Turystyki Kolarskiej PTTK, a od 2002 r. Honorowym Przodownikiem, zdobył KOT „Za wytrwałość”, posiadał także uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej.

Kol. Tadeusz Rauchfleisz był współorganizatorem wielu imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Oddział, przeznaczonych głownie dla dzieci i młodzieży szkolnej, a propagujących wśród niej idee poznania swej Małej Ojczyzny. 

Publicysta, współautor wielu przewodników, wydawnictw turystycznych, m.in. „Powiat Grudziądzki”, „Doliną Osy przez Powiat Grudziądzki”.

Wykładowca na licznych kursach: przewodnickich, przodownickich i organizatorów turystyki, wychowawcach młodych kadr turystyki kwalifikowanej.

Za swą działalność został odznaczony między innymi: 

Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki, Odznakami „Zasłużony Działacz Kultury" i „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej".

 Cześć jego pamięci.

 

 

Zlot Przotowników Turystyki Motorowej - zakończony

       

 

 49. Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Grudziądzu

 

 

Czytaj więcej: Zlot Przotowników Turystyki Motorowej - zakończony

Dodatkowe informacje