Rajd pieszy „Szlakiem historii” - niedziela, 24 kwietnia 2022 r.

 

Informacja o rajdzie  pieszym 

 


 

Organizator:

 • Oddział PTTK im. ks. ppłk dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Międzyszkolne Koło Turystyczne PTTK nr 57 „Zawrat” przy Zespole  Szkół Budowlanych i Plastycznych oraz Oddział PTTK Grudziądzu;

Sponsorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Grudziądzu – nagrody książkowe,

Komitet organizacyjny:

 • Komandor: Henryk Pasik - Honorowy Przodownik TP nr H 600, Instruktor Ochrony Przyrody;
 • Kwatermistrz i sekretariat : Wiesław Żurawski  - Przodownik TP nr 9937, Instruktor Krajoznawstwa;
 • Kierownik trasy: Jan Kamiński – Przodownik TP 9936, Instruktor Ochrony Przyrody;

Cele rajdu:

 • Popularyzacja ochrony przyrody i piękna środowiska  naturalnego, a także czynny  wypoczynek w trakcie wędrówki po terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
 • Zwiedzanie ciekawych miejsc związanych z trasą rajdu ( miejsce bitwy z bolszewikami w 1920 roku, cmentarz wojenny z 1920 roku – zapalenie zniczy, zwiedzanie zamku krzyżackiego w Brodnicy).

Warunki uczestnictwa:

 • W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualni oraz drużyny szkolne, których członkowie posiadają doświadczenie rajdowe i odpowiednią  kondycję fizyczną.
 • Rajd nie jest technicznie trudny, jednak z uwagi na dystans nie jest przeznaczony dla „wędrowców sporadycznych“ tylko bardziej doświadczonych.
 • Każda grupa młodzieży szkolnej  musi  posiadać  opiekuna .
 • Udział  w rajdzie  należy  zgłaszać  do W. Żurawskiego (tel. 503 196 461) w  biurze  Oddziału  PTTK  w  Grudziądzu, ul.  Hallera 32 do  dnia  21 kwietnia 2022.
 • Biuro Oddziału czynne będzie w ten  czwartek w godz.16.00-18.00 .

ZGŁOSZONYM  PO  TYM  TERMINIE ORGANIZATOR   NIE   GWARANTUJE   ŚWIADCZEŃ!

Trasa piesza:

 • Najmowo PKP – jez. Łąki - szlak niebieski – Anielewo – jez. Niskie Brodno – Brodnica (łączna długość trasy ok. 15 km).
 • W Brodnicy zwiedzanie zamku krzyżackiego i zapalenie zniczy na cmentarzu wojennym z 1920 roku.

Zbiórka uczestników: 

 • na dworcu PKP  Grudziądz Główny o godz. 7.30, skąd o godz. 7.47 nastąpi przejazd szynobusem Arriva do stacji Najmowo (8.49).
 • KAŻDY UCZESTNIK SAM SOBIE KUPUJE BILETY KOLEJOWE I BILET DO ZAMKU. 
 • Wymarsz na trasę o godz. 9.00.

Powrót:

 • Z Brodnicy do Grudziądza pociągiem pośpiesznym TLK o godz. 15.50. 
 • Przyjazd do Grudziądza o godz. 17.06. Następny pociąg (Arriva) odchodzi o godz. 16.15.

Ceny biletów kolejowych normalnych: 

 • Grudziądz – Najmowo - 9,70 zł,  
 • Brodnica – Grudziądz – 14,00 zł.

Ceny biletu wstępu do zamku:

 • normalny 5 zł, ulgowy 3 zł.    

Zakończenie rajdu:

 • Brodnica (dworzec PKP)

Świadczenia organizatora:

 • poświadczenie punktów na OTP  i  na Odznakę „Turysta  Przyrodnik”;
 • nagrody dla zwycięzców konkursu dla młodzieży szkolnej (drużyny 2-osobowe) poświęconemu znajomości przyrody, historii zwiedzanych miejsc oraz znajomości  regulaminu Odznaki „Turysta Przyrodnik”;    

Postanowienia końcowe:

 • członkowie PTTK z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi, którzy zostali zgłoszeni i zostali wpisani przed rajdem na listę startową uczestników są ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków na mocy porozumienia ZG PTTK z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., natomiast każdy inny uczestnik musi ubezpieczyć się sam we własnym zakresie.
 • Listy uczestników poszczególnych drużyn opiekunowie grup przekazują przed rozpoczęciem rajdu komandorowi imprezy.
 • wszyscy uczestnicy powinni posiadać dowody tożsamości (legitymacje) i odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór turystyczny (nie ma zakazu posiadania parasoli lub peleryn , gdyż  rajd odbędzie się bez względu na pogodę).

NALEŻY POSIADAĆ DOBRE BUTY I WŁASNĄ WAŁÓWKĘ!!! 

 • drużyny powinny posiadać apteczki pierwszej pomocy.
 • drużyny szkolne biorą udział w rajdzie jedynie pod opieką nauczyciela (opiekuna)
 • wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.
 • interpretacja regulaminu zastrzeżona jest jedynie dla kierownictwa rajdu.

UWAGI:

 • Podczas rajdu można zdobyć:
 • do Odznaki „Turysta–Przyrodnik”  następującą ilość punktów (wg regulaminu znowelizowanego w listopadzie 2014r.): Brodnicki Park Krajobrazowy - 15 punktów, Pomnik przyrody - 3 punkty, razem - 18 punktów.
 • do  Odznaki Turystyki Pieszej (OTP): trasa  -  15 punktów  +  5 punktów za zwiedzanie Brodnicy. (Zgodnie z punktem 16 Regulaminu OTP  jako górną granicę zdobytych jednego dnia punktów przyjmuje się dla dzieci i młodzieży do lat 15 – 20 punktów, dla pozostałych 30 punktów.)

POTWIERDZENIA ZDOBYTYCH PUNKTÓW BĘDĄ WPISYWANE DO KSIĄŻECZEK TURYSTYCZNYCH JAKIE  BĘDĄ  POSIADALI  UCZESTNICY  RAJDU !

INFORMACJE DODATKOWE:

 • RAJD JEST PROWADZONY ZGODNIE ZE STATUTEM PTTK, USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE.
 • ORGANIZACJA RAJDU OPIERA SIĘ NA ZASADZIE „NON PROFIT” PRZY WYKORZYSTANIU ZAANGAŻOWANIA I DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIUSZY I NIE MA CHARAKTERU KOMERCYJNEGO.  
 • RAJD  ORGANIZOWANY JEST NA ZASADACH SAMOFINANSUJĄCYCH SIĘ PRZY UWZGLĘDNIENIU OFIARNOŚCI SPONSORÓW.
 • WYLICZONA WPŁATA NA RZECZ ORGANIZACJI IMPREZY WYNIKA Z KALKULACJI KOSZTÓW I NIE OBEJMUJE ZYSKÓW.
 • Informacje bieżące znajdują się w internecie: facebook/zawrat oraz www.grudziadz.pttk.pl .

Do zobaczenia na szlaku !                                         ORGANIZATORZY

 

Odnowienie grudziądzkiej części Szlaku Kopernikowskiego

Szanowni Państwo.
W 2019 r., dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został odnowiony i przetrasowany grudziądzki odcinek Szlaku Kopernikowskiego.
Obecnie rozpoczyna się na grudziądzkim Rynku, przy ławeczce z astronomem.
Prace zostały przeprowadzone przez zespół znakarzy grudziądzkiego Oddziału PTTK.
W załączniku prezentujemy Państwu folder z opisem i przebiegiem Szlaku.
Załącznik – Folder, do pobrania

Odznaka Pilota Wycieczek


15 czerwca 2019 r. Zarząd Główny PTTK podjął Uchwałę nr 124/XIX/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK.
Uchwała zatwierdziła wzór Odznaki Pilota Wycieczek PTTK, którą mogą posługiwać się Piloci wycieczek będący członkami PTTK.

Zgodnie z Zarządzeniem Sekretarza Generalnego PTTK nr 1/XIX/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., wykonawcą i dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
Zgodnie z § 2 Zarządzenia, Odznakę może nabyć jedynie pilot wycieczek PTTK, posiadający aktualną legitymację/identyfikator pilota wycieczek PTTK oraz opłaconą składkę członkowską PTTK.

Aby spełnić ten wymóg sprzedaż Odznak odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów/Kół PTTK.

Sprzedaż Odznak odbywać się będzie w miarę dostaw kolejnych partii.
Zamówienia składać należy na adres Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu: ul. Hallera 32; 86-300 Grudziądz, bądź drogą elektroniczną - pttkgrudziadz(a)gmail.com.
Informacji udziela Kol. Tomasz Simiński-Stanny, tel.: 604 545 794.

Koszt Odznaki – 15,oo pln/szt.
Przy zamówieniu uwzględnić należy koszty przesyłki według cennika Poczty Polskiej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BS w Brodnicy O/Grudziądz
nr konta 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001

WZÓR ODZNAKI PILOTA WYCIECZEK PTTK


OPIS ODZNAKI:

1.  Odznaka Pilota Wycieczek PTTK przedstawia w części graficznej (na środku) obowiązujące znak PTTK umieszczone na tle uproszczonej siatki równoleżników i południków ziemi. Przestrzenie między południkami i równoleżnikami są wklęsłe względem całości odznaki i mają fakturę porowatą przypominającą piasek i kolor matowego metalu.

2.      Odznaka jest okrągła i ma średnicę zewnętrzną 45 mm.

3. Na otoku szerokości ok. 7,5 mm przebiega napis „PILOT WYCIECZEK” i przetłumaczony w dolnej części na j. angielski „TOUR LEADER”. Napisy w obu językach oddzielone są kropkami o średnicy ok. 0,8 mm i mają względem siebie zmieniony kierunek, tak by dały się odczytać bez odwracania odznaki. Napis wykonany majuskułą - wersalikiem (dużymi literami) przy czym litery z szeryfami, przypominające krój czcionki Times New Roman.

4.     Kolorystyka odznaki:

-    odznaka wykonana jest z metalu w kolorze złotym, w technologii tłoczonej (matrycowej)i z użyciem blachy o grubości min. 1 mm.- kolor otoku tekstowego: granatowy (navy blue) natomiast kolorystyka znaku PTTK – aktualnie obowiązująca tj. na białym tle kontur POLSKI wypełniony kolorem zielonym i białymi literami PTTK oraz biało-czerwoną (w szachownicę) igłą kompasu, położoną skośnie.

5.  Odznaka jest lekko wypukła.

6. Odznaka jest przykręcana na śrubkę (słupek i nakrętkę), dopuszczalna jest wersja do zamocowania na dwa zatrzaski amerykańskie tzw. pinsy”.


Autor Odznaki: Tomasz Simiński-Stanny (Oddział PTTK w Grudziądzu)

 

Aktualizacja regulaminów i kanonów odznak krajoznawczych.

SZANOWNI PAŃSTWO

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK im.ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu prowadzi prace nad aktualizacją Regulaminów i Kanonów Odznak Krajoznawczych.
Bardzo prosimy o przesyłanie na adres: pttkgrudziadz(at)gmail.com wszelkich uwag jakie nasunęły się Państwu podczas ich zdobywania.
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie.

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Nauczyciel Kraju Ojczystego

W środę, 15 października 2014 roku, w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Jana Chrystiana Szucha 25 w Warszawie, prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panem Tadeuszem Sławeckim wręczyli 38 działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz nauczycielom honorowy tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.
Uroczystość taka, z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK, odbywa się corocznie od 2011 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Ten zaszczytny tytuł i medal przyznawany jest
w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.
Wszyscy wyróżnieni, oprócz medali „Nauczyciela Kraju Ojczystego”, otrzymali z rąk wiceministra Tadeusza Sławeckiego także list gratulacyjny w uznaniu szczególnych zasług na rzecz edukacji i wychowania.

W tym roku wśród wyróżnionych tym zaszczyt przynoszącym tytułem znalazł się nasz Kolega, członek Wojskowego Koła PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki – Krzysztof CZEREPOWICKI.
Jest on pierwszym grudziądzaninem, który otrzymał medal „Nauczyciela Kraju Ojczystego”.

Serdecznie GRATULUJEMY!


 

 


Dodatkowe informacje