1982÷2022 - 40-lecie Międzyszkolnego Koła Turystycznego PTTK „ZAWRAT” przy Zespole Szkół Budowlanych & Plastycznych w Grudziądzu

Tatry Wysokie – nasz ulubiony widok z Przełęczy Zawrat (2159 m n.p.m.) na Dolinę Pięciu Stawów Polskich, w głębi Rysy 2499 m n.p.m.

 Ale to już było

i nie wróci więcej...

W roku 2022 minęło 40 lat od września 1982, gdy powstało koło MKT-PTTK nr 57 „Zawrat“ przy Technikum Budowlanym w Grudziądzu. Koło nadal istnieje, ale rzekoma epidemia zatrzymała planowane imprezy w latach 2020-2022.

Czytaj więcej: 1982÷2022 - 40-lecie Międzyszkolnego Koła Turystycznego PTTK „ZAWRAT” przy Zespole Szkół...

Odnowienie grudziądzkiej części Szlaku Kopernikowskiego

Szanowni Państwo.
W 2019 r., dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został odnowiony i przetrasowany grudziądzki odcinek Szlaku Kopernikowskiego.
Obecnie rozpoczyna się na grudziądzkim Rynku, przy ławeczce z astronomem.
Prace zostały przeprowadzone przez zespół znakarzy grudziądzkiego Oddziału PTTK.
W załączniku prezentujemy Państwu folder z opisem i przebiegiem Szlaku.
Załącznik – Folder, do pobrania

Odznaka Pilota Wycieczek


15 czerwca 2019 r. Zarząd Główny PTTK podjął Uchwałę nr 124/XIX/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK.
Uchwała zatwierdziła wzór Odznaki Pilota Wycieczek PTTK, którą mogą posługiwać się Piloci wycieczek będący członkami PTTK.

Zgodnie z Zarządzeniem Sekretarza Generalnego PTTK nr 1/XIX/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., wykonawcą i dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
Zgodnie z § 2 Zarządzenia, Odznakę może nabyć jedynie pilot wycieczek PTTK, posiadający aktualną legitymację/identyfikator pilota wycieczek PTTK oraz opłaconą składkę członkowską PTTK.

Aby spełnić ten wymóg sprzedaż Odznak odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów/Kół PTTK.

Sprzedaż Odznak odbywać się będzie w miarę dostaw kolejnych partii.
Zamówienia składać należy na adres Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu: ul. Hallera 32; 86-300 Grudziądz, bądź drogą elektroniczną - pttkgrudziadz(a)gmail.com.
Informacji udziela Kol. Tomasz Simiński-Stanny, tel.: 604 545 794.

Koszt Odznaki – 20 zł szt.
Przy zamówieniu uwzględnić należy koszty przesyłki według cennika Poczty Polskiej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BS w Brodnicy O/Grudziądz
nr konta 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001

WZÓR ODZNAKI PILOTA WYCIECZEK PTTK


OPIS ODZNAKI:

1.  Odznaka Pilota Wycieczek PTTK przedstawia w części graficznej (na środku) obowiązujące znak PTTK umieszczone na tle uproszczonej siatki równoleżników i południków ziemi. Przestrzenie między południkami i równoleżnikami są wklęsłe względem całości odznaki i mają fakturę porowatą przypominającą piasek i kolor matowego metalu.

2.      Odznaka jest okrągła i ma średnicę zewnętrzną 45 mm.

3. Na otoku szerokości ok. 7,5 mm przebiega napis „PILOT WYCIECZEK” i przetłumaczony w dolnej części na j. angielski „TOUR LEADER”. Napisy w obu językach oddzielone są kropkami o średnicy ok. 0,8 mm i mają względem siebie zmieniony kierunek, tak by dały się odczytać bez odwracania odznaki. Napis wykonany majuskułą - wersalikiem (dużymi literami) przy czym litery z szeryfami, przypominające krój czcionki Times New Roman.

4.     Kolorystyka odznaki:

-    odznaka wykonana jest z metalu w kolorze złotym, w technologii tłoczonej (matrycowej)i z użyciem blachy o grubości min. 1 mm.- kolor otoku tekstowego: granatowy (navy blue) natomiast kolorystyka znaku PTTK – aktualnie obowiązująca tj. na białym tle kontur POLSKI wypełniony kolorem zielonym i białymi literami PTTK oraz biało-czerwoną (w szachownicę) igłą kompasu, położoną skośnie.

5.  Odznaka jest lekko wypukła.

6. Odznaka jest przykręcana na śrubkę (słupek i nakrętkę), dopuszczalna jest wersja do zamocowania na dwa zatrzaski amerykańskie tzw. pinsy”.


Autor Odznaki: Tomasz Simiński-Stanny (Oddział PTTK w Grudziądzu)

 

Aktualizacja regulaminów i kanonów odznak krajoznawczych.

SZANOWNI PAŃSTWO

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK im.ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu prowadzi prace nad aktualizacją Regulaminów i Kanonów Odznak Krajoznawczych.
Bardzo prosimy o przesyłanie na adres: pttkgrudziadz(at)gmail.com wszelkich uwag jakie nasunęły się Państwu podczas ich zdobywania.
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie.

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Nauczyciel Kraju Ojczystego

W środę, 15 października 2014 roku, w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Jana Chrystiana Szucha 25 w Warszawie, prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panem Tadeuszem Sławeckim wręczyli 38 działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz nauczycielom honorowy tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.
Uroczystość taka, z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK, odbywa się corocznie od 2011 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Ten zaszczytny tytuł i medal przyznawany jest
w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.
Wszyscy wyróżnieni, oprócz medali „Nauczyciela Kraju Ojczystego”, otrzymali z rąk wiceministra Tadeusza Sławeckiego także list gratulacyjny w uznaniu szczególnych zasług na rzecz edukacji i wychowania.

W tym roku wśród wyróżnionych tym zaszczyt przynoszącym tytułem znalazł się nasz Kolega, członek Wojskowego Koła PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki – Krzysztof CZEREPOWICKI.
Jest on pierwszym grudziądzaninem, który otrzymał medal „Nauczyciela Kraju Ojczystego”.

Serdecznie GRATULUJEMY!


 

 


Dodatkowe informacje