Nauczyciel Kraju Ojczystego

W środę, 15 października 2014 roku, w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Jana Chrystiana Szucha 25 w Warszawie, prezes Zarządu Głównego PTTK Roman Bargieł wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panem Tadeuszem Sławeckim wręczyli 38 działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz nauczycielom honorowy tytuł i medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.
Uroczystość taka, z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK, odbywa się corocznie od 2011 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Ten zaszczytny tytuł i medal przyznawany jest
w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.
Wszyscy wyróżnieni, oprócz medali „Nauczyciela Kraju Ojczystego”, otrzymali z rąk wiceministra Tadeusza Sławeckiego także list gratulacyjny w uznaniu szczególnych zasług na rzecz edukacji i wychowania.

W tym roku wśród wyróżnionych tym zaszczyt przynoszącym tytułem znalazł się nasz Kolega, członek Wojskowego Koła PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki – Krzysztof CZEREPOWICKI.
Jest on pierwszym grudziądzaninem, który otrzymał medal „Nauczyciela Kraju Ojczystego”.

Serdecznie GRATULUJEMY!


 

 


Dodatkowe informacje