Strona główna

Witamy na stronie

Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

PTTK O/Grudziądz
ul. Hallera 32
86-300 Grudziądz

 

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać przez Skarbników Kół i Klubów, bądź kierować na konto:

BS w Brodnicy O/Grudziądz
nr konta 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001
wraz z odpowiednią adnotacją: kto, za co.

 

 

Dodatkowe informacje